0265 771 254

Politica de confidențialitate

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare “Regulamentul”) a devenit aplicabil pentru toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament s-a dorit crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene care să nu mai necesite măsuri naționale de implementare.

Cine suntem?

Calitatea de operator de date, în sensul Regulamentului, o deține ECOSERV SIG S.R.L., cu sediul în Sighișoara, str. Cornești,  nr. 54, jud. Mureș, telefon 0265771254, fax 0236779068, e-mail ecoservsig@yahoo.ro, cod fiscal RO 28696329, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J26/718/2011.

În vederea respectării obligațiilor care ne revin, derivând din Regulament, și având în vedere că protecția datelor dvs reprezintă o preocupare majoră și constantă pentru noi, am elaborat prezentul document, care stabilește categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm la vizita dvs pe pagina noastră web, scopul și temeiul prelucrării, durata prelucrării, unde păstrăm și cui transmitem aceste date, precum și drepturile pe care le aveți în calitatea dvs de persoană vizată, implementate special pentru a asigura protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale dvs. și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.

Ce date personale colectam si de ce le colectam?

Colectăm de la dvs. doar acele date cu caracter personal care ne sunt necesare pentru a vă putea oferi posibilitatea de utilizare a paginii noastre web, precum și cele necesare pentru soluționarea eventualelor cereri/reclamații adresate societății noastre prin intermediul platformei www.ecoservsig.ro.

În general prelucrăm următoarele date cu caracter personal ale dvs.:

 • Nume și prenume;
 • Adresa de contact;
 • Număr de telefon;
 • Adresă de e-mail;
 • IP.

Fiecare categorie de date va fi colectată în scopuri determinate, explicite și legitime. Datele nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri și pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate.

Cât timp îți păstrăm datele

Datele dvs. personale vor fi păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.

În cazul în care legislatia aplicabilă stabilește anumite termene pentru păstrarea informațiilor, atunci datele vor fi păstrate pe întreaga perioadă impusă de lege.

Ce drepturi ai asupra datelor tale

Ecoserv Sig SRL garantează că asigură respectarea drepturilor ce revin persoanelor vizate, conform Regulamentului.

În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului nr. 679/2016, persoana vizată are următoarele drepturi:

 • dreptul de acces,
 • dreptul la rectificare,
 • dreptul la ștergerea datelor (″dreptul de a fi uitat″),
 • dreptul la restricționarea prelucrării,
 • dreptul la portabilitatea datelor,
 • dreptul la opoziție.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, persoana vizată trebuie să transmită o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, la adresa: Sighișoara, str. Cornești,  nr. 54, jud. Mureș, sau prin e-mail: ecoservsig@yahoo.ro.

Persoana interesată, ale cărei date au fost colectate și constată o încălcare a unui drept sau a unui interes legitim, are dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (Bd. General Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, București, România, telefon : 031 805 92 11, e-mail anspdcp@dataprotection.ro), precum și dreptul de a introduce o cale de atac judiciară.  

Prezenta informare este limitată la pagina noastră web și nu este valabilă pentru paginile web ale operatorilor terți, care pot fi accesate prin intermediul acestei pagini web. Nu avem nicio influență asupra prelucrării datelor de către acești operatori terți și nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere în legătură cu aceste pagini web.

 

ECOSERV SIG S.R.L.

Telefon: 0265 771 254

E-Mail: ecoservsig@yahoo.ro