0265 771 254, 0725 656 092

Organizare

Acte normative care reglementeazã organizarea și funcționarea societãții:
 • O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativã a întreprinderilor publice, cu modificãrile și completãrile ulterioare;
 • Legea nr. 10/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
 • Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitãți publice;
 • Legea nr. 31/1990 a societãților, cu modificãrile și completãrile ulterioare;
 • Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitãților publice;
 • Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberã circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificãrile și completãrile ulterioare;
 • O.G. nr. 26/2013 privind întãrirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitãțile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritarã, cu modificãrile și completãrile ulterioare;
 • Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor mãsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;
 • Contractul de delegare a gestiunii prin atribuire directã a unor activitãți și servicii comunitare de utilitãți publice ale Municipiului Sighișoara cãtre ECOSERV SIG S.R.L. nr. 16200/02.08.2012;
 • Actul constitutiv al ECOSERV SIG S.R.L.;
 • Regulamentul de organizare și funcționare a parcãrilor publice de reședințã aflate pe raza Municipiului Sighișoara, aprobat prin Hotãrârea Consiliului Local Sighișoara, nr. 82/25.10.2012, cu modificãrile și completãrile ulterioare;
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare a Pieței Agroalimentare din Municipiul Sighișoara, aprobat prin Hotãrârea Consiliului Local Sighișoara nr. 19/28.02.2013, cu modificãrile și completãrile ulterioare;
 • Regulamentul de organizare și funcționare al ECOSERV SIG S.R.L.;
 • Regulamentul intern al societãții.
Documente: