0265 771 254

Piața agroalimentară

Activitatea în cadrul Pieței Agroalimentare se desfãșoarã în baza Regulamentului de Organizare și Funcționare a Pieței Agroalimentare, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea legislației în materie, anume H. G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piațã în unele zone publice și a Legii 145/2014 pentru stabilirea unor mãsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol.

Piața are în dotare:

 • 156 de mese de piațã din beton din care 90 acoperite și 66 neacoperite;
 • 150 de cântare destinate a fi închiriate utilizatorilor pieței;
 • 2 cântare basculã cu capacitate de 300 kg la care au acces gratuit utilizatorii pieței;
 • 2 cântare electronice de control puse la dispoziția cumpãrãtorilor gratuit pentru a verifica corectitudinea cântãririi.

Platoul pieței este sectorizat corespunzãtor pentru vânzarea de:

 • legume și fructe;
 • miere și produse apicole;
 • lapte și produse lactate;
 • carne și produse din carne;
 • produse alimentare și nealimentare;
 • unelte și produse de uz gospodãresc;
 • produse industriale;
 • animale vii – pãsãri și animale mici;
 • sacrificare miei (2 sãptãmâni pe an).

Programul de funcționare al pieței este dupã cum urmeazã:

 • 1 aprilie – 15 octombrie, de luni pânã sâmbãtã între orele 6.00 – 22.00, iar duminica între orele 7.00 – 14.00;
 • 16 octombrie – 31 martie, de luni pânã sâmbãtã între orele 7:00 – 17.00, iar duminica între orele 8.00 – 12.00.

Programul de aprovizionare este urmãtorul:

 • 1 aprilie – 15 octombrie: între orele 6.00 – 8.00, respectiv 20.00 – 22.00;
 • 16 octombrie – 31 martie: între orele 7.00 – 9.00, respectiv 16.00 – 17.00.

Tarifele practicate sunt cele prevãzute în Anexa nr. 7 la H.C.L. Sighișoara nr. 112 din 30 mai 2022.

Accesul producãtorilor în Piața Agroalimentarã se face în baza atestatului de producãtor și a carnetului de comercializare, eliberate în baza Legii nr. 145/2014, prezentate de producãtorii agricoli în original, în vederea verificãrii conformitãții acestora, dupã care se fac copii xerox care se pãstreazã în evidența Administratorului Pieței.

În ceea ce privește accesul persoanelor juridice (agenți economici) în Piața Agroalimentarã în scopul prestãrii activitãții de comerț de produse agroalimentare, acestea depun urmãtoarele documente necesare în vederea verificãrii calitãții deținute: carte de identitate reprezentant, certificat de înregistrare, certificat constatator ONRC. Persoanelor juridice li se atribuie locuri de vânzare în limita celor existente, în zona rezervatã agenților economici, conform Regulamentului.