0265 771 254

Societatea ECOSERV SIG S.R.L. a fost înființatã în anul 2011 prin Hotãrârea Consiliului Local Sighișoara nr. 49/31.03.2011, modificatã și completatã prin Hotãrârea Consiliului Local Sighișoara nr. 105/08.06.2011, având la bazã reorganizarea Serviciului Public de Gospodãrie a Municipiului Sighișoara.

Prin Hotãrârea Consiliului Local Sighișoara nr. 76/25.04.2012, completatã prin Hotãrârea Consiliului Local Sighișoara nr. 93/31.05.2012 și modificatã prin Hotãrârea Consiliului Local Sighișoara nr. 54/28.03.2013, s-a aprobat delegarea gestiunii directe pentru unele servicii de utilitãți publice cãtre Ecoserv Sig S.R.L.

Societãții Ecoserv Sig S.R.L. i-au fost delegate urmãtoarele activitãți:

1. Activitãți specifice Serviciului Public de Salubrizare:

 • sortarea deșeurilor municipale.

2. Activitãțile specifice Serviciului Public pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Sighisoara:

 • construirea, modernizarea, exploatarea și întretinerea strãzilor, drumurilor, podurilor, pasajelor rutiere și pietonale, subterane și supraterane;
 • amenajarea și întretinerea zonelor verzi a parcurilor și grãdinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement, a locurilor de picnic și a terenurilor de joacã pentru copii;
 • amenajarea, organizarea și exploatarea parcãrilor;
 • construirea, modernizarea, întretinerea, administrarea și exploatarea piețelor agroalimentare, a bazarurilor, târgurilor și oboarelor;
 • organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale;
 • instalarea, întretinerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijarea circulației urbane în vederea asigurãrii siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia;
 • amenajarea, organizarea și exploatarea mobilierului urban și ambiental;
 • înfiintarea, oganizarea și exploatarea spalatoriilor, atelierelor de reparații auto;
 • amenajarea, întreținerea și exploatarea ștrandurilor, a lacurilor;
 • organizarea și exploatarea activitãții de administrare a WC-urilor publice.

În consecințã, având la bazã prevederile contractului de delegare a gestiunii prin atribuire directã a unor activitãți și servicii comunitare de utilitãți publice ale Municipiului Sighișoara cãtre Ecoserv Sig S.R.L., înregistrat sub nr. 16.200/02.08.2012, aprobat prin Hotãrârea Consiliului Local Sighișoara nr. 11/12.07.2012, așa cum a fost modificat și completat prin actul adițional nr. 1, aprobat prin Hotãrârea Consiliului Local Sighișoara nr. 67/27.09.2012, actul adițional nr. 2, aprobat prin Hotãrârea Consiliului Local Sighișoara nr. 55/28.03.2013, actul adițional nr. 3, aprobat prin Hotãrârea Consiliului Local Sighișoara nr. 32/26.02.2015 și actul adițional nr. 4 aprobat prin Hotãrârea Consiliului Local Sighișoara nr. 33/27.02.2017, structura societãții la momentul actual este urmãtoarea:

 • Secția Construcții, Coloana Auto;
 • Secția Sere, Zone Verzi;
 • Birou Salubrizare, Stație de sortare;
 • Birou Administrare Piațã Agroalimentarã
 • Birou Administrare Parcãri.