Activitatea de organizare şi funcţionare a parcărilor publice cu plată de pe raza municipiului Sighişoara a fost delegată către S.C Ecoserv Sig S.R.L prin Contractul de delegare a gestiunii prin atribuire directă a unor activităţi şi servicii comunitare de utilităţi publice ale Municipiului Sighişoara către S.C Ecoserv Sig S.R.L. nr. 16.200/02.08.2012.

     Modul de organizare şi funcţionare al sistemului de parcare cu plată pentru staţionarea autovehiculelor în parcările amenajate în acest scop în municipiul Sighișoara este reglementat prin H.C.L. Sighişoara nr. 144/29.08.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată în Municipiul Sighişoara, modificată prin H.C.L. Sighişoara nr. 194/19.12.2013 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată în Municipiul Sighişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 144/29.08.2013.

Date de contact:

BIROU ADMINISTRARE PARCĂRI

Sighişoara, str. Hermann Oberth nr. 47/II

Telefon: 0265.77.22.22

       Situaţia parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public/privat al Municipiului Sighișoara, gestionate de S.C. Ecoserv Sig S.R.L.  poate fi consultată AICI.

Programul de funcţionare a parcărilor în sistem cu plată este cel aprobat prin H.C.L. Sighişoara nr. 194/19.12.2013:
1 aprilie–31 octombrie, în intervalul orar 7.00 şi18.00
1 noiembrie–31 martie, în intervalul orar 8.00 şi 17.00.
Duminica şi în zilele de sărbătoare legală parcarea este GRATUITĂ.

      Parcările cu plată din municipiul Sighișoara pot fi utilizate contra cost, prin sistemul de autotaxare, prin achiziţionarea tichetului de parcare, prin achiziţionarea abonamentelor de parcare şi prin plata prin transmitere SMS.

       Plata parcării prin SMS se face prin intermediul sistemului TPark® oferit de compania PICONET din Timişoara. Detalii privind plata parcării prin SMS puteţi obţine prin accesarea link-ul: http://www.tpark.ro/sighisoara.

      Tarifele practicate sunt cele prevăzute în Anexa nr. 9 la H.C.L. Sighişoara nr. 3/31.01.2013 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilităţi publice prestate de către SC ECOSERV SIG SRL Sighişoara, cu modificările şi completările ulterioare.

      Documentele necesare pentru eliberarea unui abonament de parcare pentru utilizarea parcărilor cu plată din municipiul Sighişoara sunt:

1. Abonamente eliberate persoanelor fizice:

 1. Cerere tip

2. Abonamente eliberate persoanelor juridice:

 1. Cerere tip
 2. Certificatul de înmatriculare al societăţii
 3. C.I./B.I. reprezentant
 4. Certificatul de înmatriculare al autovehiculului deţinut în proprietate/utilizare/folosinţă
 5. Document care atestă dreptul de folosinţă/utilizare

3. Abonamente eliberate gratuit:

 1. Cerere tip
 2. Certificatul de înregistrare la ORC
 3. C.I./B.I. reprezentant
 4. Certificatul de înmatriculare al autovehiculului deţinut în proprietate/utilizare/folosinţă
 5. Document care atestă dreptul de folosinţă/utilizare

4. Abonamente eliberate riveranilor:

 1. Cerere tip
 2. C.I./B.I.
 3. Certificatul de înmatriculare al autovehiculului deţinut în proprietate/utilizare/folosinţă
 4. Document care atestă dreptul de folosinţă/utilizare
 5. Declaraţie pe propria răspundere că nu are posibilităţi de parcare pentru autoturismul pentru care solicită eliberarea abonamentului.

5. Abonamente eliberate gratuit persoanelor cu handicap:

 1. Cerere tip
 2. C.I./B.I.
 3. Certificat de încadrare într-o grupă de handicap şi/sau dovada calităţii de reprezentant legal/asistent personal al persoanei cu handicap, dacă este cazul
 4. Certificatul de înmatriculare al autovehiculului deţinut în proprietate/utilizare/folosinţă
 5. Document care atestă dreptul de folosinţă/utilizare.