Hotărârile Consiliului Local Sighişoara - Asociat unic al S.C. Ecoserv Sig S.R.L.

2012-2013 

 

 1. H.C.L. nr. 49/2011 privind înfiinţarea unei societăţi prin reorganizarea Serviciului Public de Gospodărie a Municipiului Sighişoara
 2. H.C.L. nr. 105/2011 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 49/2011
 3. H.C.L. nr. 76/2012 privind aprobarea delegării gestiunii directe pentru unele servicii de utilităţi publice ale Municipiului Sighişoara către S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
 4. H.C.L. nr. 93/2012 privind aprobarea completării H.C.L. nr. 76/2012
 5. H.C.L. nr. 9/2012 privind constituirea comisiei de analiză, stabilire sau ajustrae a tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilităţi publice la S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
 6. H.C.L. nr. 10/2012 privind iniţierea şi desfăşurarea procedurii de selecţie prealabilă a candidaţilor pentru Consiliul de Administraţie al S.C. Ecoserv Sig S.R.L., în sensul implementării guvernanţei corporative la S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
 7. H.C.L. nr. 11/2012 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii prin atribuire directă a unor activităţi şi servicii de utilităţi publice ale Municipiului Sighişoara către S.C. Ecoserv Sig S.R.L., a Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului comunitar de utilitate publică şi a Caietului de sarcini
 8. H.C.L. nr. 12/2012 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
 9. HCL nr.52/30.08.2012 privind aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
 10. H.C.L. nr. 65/27.09.2012 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilitati publice prestate de catre S.C. ECOSERV SIG S.R.L.
 11. H.C.L. nr. 66/27.09.2012 privind aprobarea bugetului de venitului şi cheltuieli pentru anul 2012 al S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
 12. H.C.L. nr. 67/27.09.2012 privind aprobarea actului adiţional nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii, prin atribuire directă, a unor activităţi şi servicii de utilităţi publice ale municipiului Sighişoara către S.C. Ecoserv Sig S.R.L. nr. 16200/02.08.2012
 13. H.C.L. nr. 81/25.10.2012  privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local Sighişoara nr. 65/27.09.2012 pentru aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilităţi publice prestate de către SC ECOSERV SIG SRL Sighişoara
 14. H.C.L. nr. 82/25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a parcarilor publice de resedinta aflate pe raza Municipiului Sighisoara
 15. H.C.L. nr. 104/29.11.2012 privind aprobarea schimbării destinaţiei unui spaţiu comercial din P-ţa Agroalimentară Sighişoara şi închirierea acestuia
 16. H.C.L. nr. 118/29.11.2012 privind amenajarea unor locuri de parcare publică în strada Târgului
 17. H.C.L. nr. 140/20.12.2012 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighişoara
 18. H.C.L. nr. 3/31.01.2013 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilităţi publice prestate de către SC ECOSERV SIG SRL Sighişoara
 19. H.C.L. nr. 4/31.01.2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  pe anul 2013 al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighişoara
 20. H.C.L. nr. 19/28.02.2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Pieţei Agroalimentare din Municipiul Sighişoara
 21. H.C.L. nr. 44/28.03.2013 privind aprobarea situaţie economico-financiare a S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighişoara la 31.12.2012
 22. H.C.L. nr. 54/28.03.2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sighişoara nr. 76/25.04.2012
 23. H.C.L. nr. 55/28.03.2013 privind aprobarea actului adiţional nr. 2 la contractul de delegare a gestiunii prin atribuirea directă a unor activitaţi şi servicii de utilităţi publice ale Municipiului Sighişoara către  S.C. ECOSERV SIG S.R.L. nr. 16200/02.08.2012
 24. H.C.L. nr.73/29.05.2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighişoara
 25. H.C.L. nr. 94/27.06.2013 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de reşedinţă aflate pe raza municipiului Sighişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 82/25.10.2012
 26. H.C.L. nr. 111/27.06.2013 privind stabilirea cotei părţi din veniturile (fără TVA inclus) obţinute din închirierea către terţi a unor spaţii şi terenuri care se va acorda S.C. ECOSERV SIG S.R.L. Sighişoara titulara dreptului de administrare
 27. H.C.L. nr. 119/25.07.2013 privind desemnarea şi validarea membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. ECOSERV SIG S.R.L.
 28. H.C.L. nr. 140/29.08.2013 privind completarea anexei nr. 4 la contractul de delegare a gestiunii prin atribuire directă a unor activităţi şi servicii comunitare de utilităţi publice ale Municipiului Sighişoara către S.C. Ecoserv Sig S.R.L., nr. 16.200/02.08.2012, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 11/12.07.2012, aşa cum a fost modificat şi completat prin actul adiţional nr. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 67/27.09.2012 şi actul adiţional nr. 2, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 55/28.03.2013
 29. H.C.L. nr. 141/29.08.2013 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2013, al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighişoara
 30. H.C.L. nr. 142/29.08.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sighişoara nr. 12/12.07.2012
 31. H.C.L. nr. 143/29.08.2013 pentru completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local Sighişoara nr. 3/31.01.2013 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilităţi publice prestate de către S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
 32. H.C.L. nr. 144/29.08.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată în Municipiul Sighişoara
 33. H.C.L. nr. 162/26.09.2013 pentru completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 3/31.01.2013 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilități publice prestate de către S.C. Ecoserv Sig S.R.L., aşa cum a fost completată şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 143/29.08.2013
 34. H.CL. nr. 167/26.09.2013 privind trecerea din administrarea S.C. Apă Termic Transport S.A. a unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă în administrarea Municipiului Sighişoara, trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al municipiului şi transmiterea în administrarea S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
 35. H.C.L. nr. 186/28.11.2013 privind încetarea de drept a calităţii de membru al Consiliului de Administraţie al S.C. ECOSERV SIG S.R.L. a domnului Iacob Mircea-Lucian
 36. H.C.L. nr. 194/19.12.2013 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată în Municipiul Sighişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 144/29.08.2013
 37. H.C.L. nr. 195/19.12.2013 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2013, al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighişoara
 38. H.C.L. nr. 210/19.12.2013 privind completarea anexei nr. 4 la contractul de delegare a gestiunii prin atribuire directă a unor activităţi şi servicii comunitare de utilităţi publice ale Municipiului Sighişoara către S.C. Ecoserv Sig S.R.L., nr. 16.200/02.08.2012, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 11/12.07.2012, aşa cum a fost modificat şi completat prin actul adiţional nr. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 67/27.09.2012 şi actul adiţional nr. 2, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 55/28.03.2013