Hotărârile Consiliului Local Sighişoara - Asociat unic al S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

2018

 1. HCL NR. 1/25.01.2018 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SAU LUCRARI CARE URMEAZA SĂ FIE PRESTATE DE CĂTRE BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL ÎN ANUL 2018

 2. HCL NR. 6/25.01.2018 PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA SEMIFINALEI EUROVISION ROMÂNIA  ÎN MUNICIPIUL SIGHIŞOARA

3. HCL NR. 19/25.01.2018 PRIVIND STABILIREA TARIFELOR DE BAZĂ LUNARE PE MP PENTRU SPAŢIILE CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT LOCUINŢE ŞI TERENURILE AFERENTE ACESTORA, CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI

4. HCL NR. 26/15.02.2018 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI, PE ANUL 2018 AL SC ECOSERV SIG SRL SIGHIŞOARA

5. HCL 27/15.02.2018 PRIVIND DECLANŞAREA PROCEDURII DE SELCŢIE A CANDIDAŢILOR PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE DIN CADRUL SC ECOSERV SIG SRL

6. HCL NR. 70/29.03.2018 PRIVIND MIJLOACELE FIXE SI OBIECTELE DE INVENTAR

7. HCL NR. 67/29.03.2018 PRIVIND APROBAREA DIZOLVARII COMISIEI DE ANALIZĂ, STABILIRE SAU AJUSTARE A TARIFELOR PENTRU UNELE SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE , LA SC ECOSERV SIG SRL.

8. HCL NR. 83/29.03.208 PRIVIND INVENTARIEREA BUNURILOR MATERIALE DIN PATRIMONIUL PROPRIU AL UNITĂŢILOR DE SUB AUTORITATEA MUNICIPIULUI SIGHIŞOARA PE ANUL 2017

9. HCL NR. 115/31.05.2018     (2) PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PENTRU UNELE SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PRESTATE DE CATRE ECOSERV SIG S.R.L.