Hotărârile Consiliului de Administraţie al S.C. Ecoserv Sig S.R.L.

2015 - 2016

 1. Hotărârea nr. 3/16.01.2015 privind modificarea Regulamentului Intern al S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
 2. Hotărârea nr. 4/16.01.2015 privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
 3. Hotărârea nr. 7/13.02.2015 privind modificarea şi completarea Regulamentului Intern al S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
 4. Hotărârea nr. 8/13.02.2015 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
 5. Hotărârea nr. 9/13.02.2015 privind aprobarea plafonului diurnei acordată salariaţilor pentru o delegaţie în ţară
 6. Hotărârea nr. 13/30.03.2015 privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
 7. Hotărârea nr. 19/13.05.2015 privind lista obicetelor de inventar proprii propuse pentru casare
 8. Hotărârea nr. 20/13.05.2015 privind modificarea Regulamentului Intern al S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
 9. Hotărârea nr. 21/13.05.2015 privind actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
 10. Hotărârea nr. 30/12.08.2015 privind înlocuirea directorului pe perioada concediului de odihnă
 11. Hotărârea nr. 31/12.08.2015 privind alegerea preşedintelui Consiliului de Administraţie
 12. Hotărârea nr. 35/28.09.2015 privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
 13. Hotărârea nr. 36/28.09.2015 privind actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
 14. Hotărârea nr. 37/28.09.2015 privind modificarea  Regulamentului Intern al S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
 15. Hotărârea nr. 38/28.09.2015 privind aprobarea Codului etic al S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
 16. Hotărârea nr. 41/28.10.2015 privind înlocuirea directorului
 17. Hotărârea nr. 54/11.02.2016 privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
 18. Hotărârea nr. 55/11.02.2016 privind modificarea  Regulamentului Intern al S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
 19. Hotărârea nr. 56/11.02.2016 privind mandatarea directorului pentru negocierea Contractului colectiv de muncă al S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
 20. Hotărârea nr. 58/09.03.2016 privind aprobare Listă cu obiectele de inventar proprii propuse pentru casare
 21. Hotărârea nr. 59/09.03.2016 privind modificarea  Regulamentului Intern al S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
 22. Hotărârea nr. 60/09.03.2016 privind mandatarea directorului pentru semnarea Contractului colectiv de muncă al S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
 23. Hotărârea nr. 64/29.04.2016 privind modificarea  Regulamentului Intern al S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
 24. Hotărârea nr. 69/24.06.2016 privind numirea auditorului financiar
 25. Hotărârea nr. 72/29.07.2016 privind modificarea Contractului de mandat nr. 55/12.06.2014
 26. Hotărârea nr. 74/29.07.2016 privind constituirea comitetului de nominalizare şi remunerare