Hotărârile Consiliului Local Sighişoara - Asociat unic al S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

2014

 1. H.C.L. nr. 1/30.01.2014 pentru aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local care urmează a fi prestate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2014

2. H.C.L. nr. 2/30.01.2014 privind desemnarea şi validarea unui membru al Consiliului de Administraţie al S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

3. H.C.L. nr. 8/30.01.2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2014, al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighişoara

4. H.C.L. nr. 30/30.01.2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sighişoara nr. 12/12.07.2012, aşa cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 142/29.08.2013

5. H.C.L. nr. 32/27.02.2014 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de reşedinţă aflate pe raza municipiului Sighişoara, aprobat prin  Hotărârea Consiliului Local Sighişoara  nr. 82/25.10.2012, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 94/27.06.2013
6. H.C.L. nr. 43/27.02.2014 privind stabilirea cotei părţi din veniturile (fără TVA inclus) obţinute din închirierea către terţi a unor spaţii şi terenuri,  care se va acorda S.C. ECOSERV SIG S.R.L.  Sighişoara, titulara dreptului de administrare

7. H.C.L. nr. 50/27.02.2014 privind transmiterea unor terenuri aflate în patrimoniul Municipiului Sighişoara, în administrarea S.C. Ecoserv Sig S.R.L.

8. H.C.L. nr. 53/27.02.2014 privind desemnarea şi validarea unui membru al Consiliului de Administraţie al S.C. ECOSERV SIG S.R.L.
9. H.C.L. nr. 54/27.02.2014 privind majorarea capitalului social al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighişoara

10. H.C.L. nr. 55/27.02.2014 privind aprobarea contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administraţie al S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

11. H.C.L. nr. 56/27.02.2014 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

12. H.C.L. nr. 60/27.03.2014 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilităţi publice prestate de către S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
13. H.C.L. nr. 61/27.03.2014 privind majorarea capitalului social al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighişoara

14. H.C.L. nr. 93/17.04.2014 pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 8/30.01.2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2014, al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighişoara

15. H.C.L. nr. 113/29.05.2014 privind aprobarea situaşiei economico-financiare a S.C. ECOSERV SIG S.R.L. Sighişoara la 31.12.2013

16. H.C.L. nr. 119/26.06.2014 privind aprobarea Planului de Administrare al S.C. ECOSERV SIG S.R.L. elaborat de Consiliul de Administraţie al societăţii

17. H.C.L.  nr. 120/26.06.2014 pentru modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 60/27.03.2014 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilităţi publice prestate de către S.C. Ecoserv Sig S.R.L.

18. H.C.L. nr. 156/28.08.2014 privind  încetarea valabilităţii Hotărârii Consiliului Local Sighişoara nr. 12/12.07.2012, aşa cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 142/29.08.2013 şi prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 30/30.01.2014

19. H.C.L. nr. 168/25.09.2014 privind înfiinţarea unui punct de lucru al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighişoara

20.H.C.L. nr. 185/30.10.2014 privind schimbarea destinaţiei unui spaţiu comercial din Piaţa Agroalimentară a Municipiului Sighişoara şi închirierea acestuia

21. H.C.L. nr. 186/30.10.2014  privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a  Pieţei Agroalimentare din Municipiul Sighişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 19/28.02.2013

22. H.C.L. nr. 195/27.11.2014 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2014,al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighişoara
23. H.C.L. nr. 196/27.11.2014 privind modificarea duratei contractelor de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă şi a terenurilor din Piaţa Agroalimentară a Municipiului Sighişoara încheiate de S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
24. H.C.L. nr. 197/27.11.2014 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighişoara

25. H.C.L. nr. 225/18.12.2014 privind completarea anexei nr. 4 la contractul de delegare a gestiunii prin atribuire directă a unor activităţi şi servicii comunitare de utilităţi publice ale Municipiului Sighişoara către S.C. Ecoserv Sig S.R.L., nr. 16.200/02.08.2012, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 11/12.07.2012, aşa cum a fost modificat şi completat prin actul adiţional nr. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 67/27.09.2012 şi actul adiţional nr. 2, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 55/28.03.2013