Hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor

2016

 • Hotărârea nr. 5/31.05.2016 - AICI

 

Hotărârile Consiliului Local Sighişoara - Asociat unic al S.C. Ecoserv Sig S.R.L.

2016

 • H.C.L. nr. 5/28.01.2016 pentru aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local care urmează a fi prestate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2016

 • H.C.L. nr. 14/28.01.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2016, al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighişoara

 • H.C.L. nr. 74/28.04.2016 privind stabilirea cotei - părţi din veniturile (fără T.V.A. inclus) obţinute din închirierea către terţi a unor spaţii şi terenuri, care se va acorda S.C. ECOSERV SIG S.R.L.  Sighişoara, titulara dreptului de administrare

 

2015

 • H.C.L. nr. 8/29.01.2015 pentru aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local care urmează a fi prestate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2015
 • H.C.L. nr. 18/12.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2015,al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighişoara
 • H.C.L. nr. 20/26.02.2015 privind încetarea valabilităţii Hotărârii Consiliului Local Sighişoara nr. 52/30.08.2012
 • H.C.L. nr. 32/26.02.2015 privind aprobarea actului adiţional nr. 3 la contractul de delegare a gestiunii prin atribuirea directă a unor activităţi şi servicii de utilităţi publice ale Municipiului Sighişoara către S.C. ECOSERV SIG S.R.L., nr. 16200/02.08.2012
 • H.C.L. nr. 54/26.03.2015 privind majorarea capitalului social al S.C. ECOSERV SIG S.R.L. Sighişoara
 • H.C.L. nr. 72/30.04.2015 pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 18/12.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2015, al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighişoara
 • H.C.L. nr. 89/27.05.2015 privind aprobarea situaţiilor economico-financiare ale S.C. ECOSERV SIG S.R.L. Sighişoara la 31.12.2014
 • H.C.L. nr. 119/29.06.2015 pentru modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Sighişoara nr. 9/12.07.2012 privind constituirea Comisiei  de analiză, stabilire sau ajustare a tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilităţi publice la S.C. ECOSERV SIG S.R.L. Sighişoara
 • H.C.L. nr. 127/30.07.2015 pentru modificarea Anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 60/27.03.2014 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilităţi publice prestate de către S.C. Ecoserv Sig S.R.L.