Buget 2013

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 a fost aprobat prin H.C.L. Sighişoara nr.4/31.01.2013.

În conformitate cu prevederile prevederile O.M.F.P. nr. 214/15.02.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, așa cum a fost modificat și completat prin O.M.F.P. nr. 348/18.03.2013 și Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 200/09.04.2013 bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 a fost aprobat prin H.C.L. Sighişoara nr. 73/29.05.2013, modificată prin H.C.L. Sighişoara nr. 140/29.08.2013 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2013, al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighişoara şi prin H.C.L. Sighişoara nr. 195/19.12.2013 privind privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2013, al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighişoara.