• Imprimare


ANUNȚ  DE INTERES CETĂȚENESC

 

             Municipiul Sighișoara, în urma restricționării accesului autoturismelor în Cetatea Medievală – monument UNESCO – prin montarea barierei la urcarea în Cetate din str. Anton Pann, informează:

            Pentru mijlocirea aplicării Regulamentului de parcare, acces și trafic în Cetatea Medievală Sighișoara - zonă protejată cu valoare mondială, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 128 din 28 iulie 2011, toți cei interesați sunt așteptați până în data de 21 iulie 2017 la Biroul Administrare Parcări din str. Hermann Oberth nr. 47 B, să depună o cerere de solicitare, însoțită de următoarele documente, în copie:

 

·         Documente privind domiciliul/reședința în Cetate;

·         Certificat de înmatriculare a societății în Cetate;

·         B.I./C.I. a reprezentantului legal al societății;

·         Certificatul de înmatriculare a autovehiculului;

·         Documente privind dreptul de folosinţă/utilizare a autovehiculului: contract de leasing, de comodat, act de donaţie, de moştenire;

·         Declaraţie pe propria răspundere că nu are posibilități de parcare (curte, garaj) pentru autoturismul pentru care solicită atribuirea unui acces sau loc de parcare;

·         Alte documente, după caz.

 

               După analizarea solicitărilor, începând cu 25 iulie 2017 toți cei îndreptățiți să primească cartela de acces se vor prezenta la același birou pentru ridicarea acesteia.

                               

 

                                                                                                              Primar,

                                                                                                Ovidiu Dumitru Mălăncrăvean

..........................................................................................................................................................................

ANUNȚ

Reluare licitație publică cu strigare,  în data de 26.08.2016, ora 10.00,  pentru închirierea lotului  nr. 5 situat în str. Târnavei, nr. 29 (Piaţa Agroalimentară), în vederea amenajării de tarabe pentru comercializarea de produse industriale

S.C. ECOSERV SIG S.R.L. cu sediul în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, jud. Mureş reprezentată prin director Moldovan Radu, în calitate de administrator al P-ţei Agroalimentare,
Organizează în data de 26.08.2016, ora 10.00 licitaţie publică cu strigare pentru închirierea lotului nr. 5 în suprafață de 11,67 mp, situat în Sighișoara, str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară, în vederea comercializării de produse industriale.
Licitația va avea loc la punctul de lucru al societăţii din Sighişoara, str. Libertății, nr. 14, la aceasta putând participa persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale societăți comerciale și alte persoane juridice, române și străine care desfăşoară activităţi economice autorizate şi înregistrate potrivit legii.
Documentaţia: Caietul de sarcini şi Regulamentul de licitaţie se vor achiziţiona, de la punctul de lucru al administratorului, respectiv Sighișoara, str. Libertății, nr. 14, de la Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, între orele 08.00-14.00, contracost, o dată cu achitarea taxei de participare.
Documentele pentru licitaţia publică sunt cuprinse în Regulamentul de licitaţie şi se primesc la punctul de lucru al societăţii, într-un exemplar, până la data de 25.08.2016, ora 14.00, dată până la care ofertanţii se pot înscrie.
Durata închirierii va fi până la data de 31.12.2016, cu posibilitate de prelungire.
Preţul de începere al licitaţiei este de 10,00 lei/mp/lună, fără TVA.
În caz de neadjudecare, licitaţia se repetă în data de 02.09.2016, ora 10.00, iar documentele de participare la licitaţie se primesc până la data de 01.08.2016, ora 14.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii, Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, sau la numărul de telefon 0265771254.
..........................................................................................................................................................................
ANUNȚ

Reluare licitație publică cu strigare,  în data de 22.07.2016, ora 10.00,  pentru închirierea lotului  nr. 5 situat în str. Târnavei, nr. 29 (Piaţa Agroalimentară), în vederea amenajării de tarabe pentru comercializarea de produse industriale

S.C. ECOSERV SIG S.R.L. cu sediul în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, jud. Mureş reprezentată prin director Moldovan Radu, în calitate de administrator al P-ţei Agroalimentare,
Organizează în data de 22.07.2016, ora 10.00 licitaţie publică cu strigare pentru închirierea lotului nr. 5 în suprafață de 11,67 mp, situat în Sighișoara, str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară, în vederea comercializării de produse industriale.
Licitația va avea loc la punctul de lucru al societăţii din Sighişoara, str. Libertății, nr. 14, la aceasta putând participa persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale societăți comerciale și alte persoane juridice, române și străine care desfăşoară activităţi economice autorizate şi înregistrate potrivit legii.
Documentaţia: Caietul de sarcini şi Regulamentul de licitaţie se vor achiziţiona, de la punctul de lucru al administratorului, respectiv Sighișoara, str. Libertății, nr. 14, de la Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, între orele 08.00-14.00, contracost, o dată cu achitarea taxei de participare.
Documentele pentru licitaţia publică sunt cuprinse în Regulamentul de licitaţie şi se primesc la punctul de lucru al societăţii, într-un exemplar, până la data de 21.07.2016, ora 14.00, dată până la care ofertanţii se pot înscrie.
Durata închirierii va fi până în data de 31.12.2016, cu posibilitate de prelungire.
Preţul de începere al licitaţiei este de 10,00 lei/mp/lună, fără TVA.
În caz de neadjudecare, licitaţia se repetă în data de 29.07.2016, ora 10.00, iar documentele de participare la licitaţie se primesc până la data de 28.07.2016, ora 14.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii, Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, sau la numărul de telefon 0265771254.

...........................................................................................................................................................................

ANUNȚ

Licitație publică cu strigare pentru închirierea lotului  nr. 5 situat în str. Târnavei, nr. 29 (Piaţa Agroalimentară), în vederea amenajării unei tarabe pentru comercializarea de produse industriale

S.C. ECOSERV SIG S.R.L. cu sediul în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, jud. Mureş reprezentată prin director Moldovan Radu, în calitate de administrator al P-ţei Agroalimentare,
Organizează în data de 08.07.2016, ora 10.00 licitaţie publică cu strigare pentru închirierea lotului nr. 5 în suprafață de 11,67 mp, situat în Sighișoara, str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară, în vederea comercializării de produse industriale.
Licitația va avea loc la punctul de lucru al societăţii din Sighişoara, str. Libertății, nr. 14, la aceasta putând participa persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale societăți comerciale și alte persoane juridice, române și străine care desfăşoară activităţi economice autorizate şi înregistrate potrivit legii.
Documentaţia: Caietul de sarcini şi Regulamentul de licitaţie se vor achiziţiona, de la punctul de lucru al administratorului, respectiv Sighișoara, str. Libertății, nr. 14, de la Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, începând cu data de 30.06.2016, între orele 08.00-14.00, contracost, o dată cu achitarea taxei de participare.
Documentele pentru licitaţia publică sunt cuprinse în Regulamentul de licitaţie şi se primesc la punctul de lucru al societăţii, într-un exemplar, până la data de 07.07.2016, ora 14.00, dată până la care ofertanţii se pot înscrie.
Durata închirierii va fi până în data de 31.12.2016, cu posibilitate de prelungire.
Preţul de începere al licitaţiei este de 10,00 lei/mp/lună, fără TVA.
În caz de neadjudecare, licitaţia se repetă în data de 15.07.2016, ora 10.00, iar documentele de participare la licitaţie se primesc până la data de 14.07.2016, ora 14.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii, Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, sau la numărul de telefon 0265771254.

...........................................................................................................................................................................

ANUNȚ

S.C. ECOSERV SIG S.R.L., în calitate de administrator al parcărilor publice de reşedinţă din municipiul Sighişoara, invită beneficiarii locurilor de parcare de reşedinţă care au achitat prima tranşă la sediul Biroului Administrare Parcări din str. Hermann Oberth nr. 47/II în vederea reînnoirii abonamentului de parcare Iulie- Decembrie 2016 până la data de 30 iunie a.c.

Depăşirea termenului de plată sus-menţionat determină pierderea locului de parcare de reşedinţă.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Biroului Administrare Parcări sau la telefon 0265.77.22.22.

...........................................................................................................................................................................

ANUNȚ

S.C. Ecoserv Sig S.R.L. aduce la cunoştinţa cetăţenilor că, datorită lucrărilor de marcaj rutier longitudinale şi transversale pe care le execută în centrul Municipiului Sighişoara: str. 1 Decembrie – intersecţie cu E60 şi str. Horia Teculescu – str. Hermann Oberth  intersecţie cu str. General Grigorescu – str. N. Bălcescu – str. Justiţiei – str. Ilarie Chendi, 
în data de 22.05.2016, între orele 10.00 şi 18.00,circulaţia rutieră va fi închisă.
Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente!

.................................................................................................................................................................................................................................. 

ANUNȚ

Reluare licitație publică cu strigare pentru închirierea unui spațiu în suprafață de 26 mp, situat în Sighișoara, str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară

S.C. ECOSERV SIG S.R.L. cu sediul în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, jud. Mureş reprezentată prin director Radu Moldovan, în calitate de administrator al P-ţei Agroalimentare,
Reia în data de 11.03.2016, ora 10.00, licitaţia publică cu strigare pentru închirierea unui spatiu cu destinatia de magazin comercializare legume-fructe, în suprafață de 26 mp, situat în Sighișoara, str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară.
Licitația va avea loc la punctul de lucru al societăţii din Sighişoara, str. Libetății, nr. 14 etaj 2, la aceasta putând participa persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, societăți comerciale si alte persoane juridice, române și străine, înregistrate ca atare potrivit legii.
Documentaţia: Caietul de sarcini şi Regulamentul de licitaţie se vor achiziţiona, de la punctul de lucru al administratorului, din Sighișoara, str. Libertății nr. 14, etaj 2, de la Compartimentul Juridic, Achiziţii Publice, contracost, o dată cu achitarea taxei de participare.
Documentele pentru licitaţia publică sunt cuprinse în Regulamentul de licitaţie şi se primesc la punctul de lucru al societăţii, într-un exemplar, până la data 10.03.2016, ora 14.00, data până la care ofertanţii se pot înscrie.
Preţul de începere al licitaţiei este de 143 RON /lună, fara TVA., conform H.C.L. Sighișoara nr. 203/27.11.2014.
În caz de neadjudecare licitaţia se repetă în data de 18.03.2016, ora 10.00, iar documentele de participare la licitaţie se primesc până la data de 17.03.2016, ora 14.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la punctul de lucru al societăţii din Sighişoara, str. Libetății, nr. 14 etaj 2, Compartimentul Juridic, Achiziţii Publice, sau la numărul de telefon 0265771254.

.................................................................................................................................................................................................................................. 

ANUNŢ

S.C. Ecoserv Sig S.R.L. cu sediul în Sighişoara oferă spre ocupare pe perioadă nedeterminată un post de şef Secţia Sere, Zone Verzi.
Condiţii generale:
  a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
    d) are capacitate deplină de exerciţiu;
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    f) îndeplineşte condiţiile de studii potrivit cerinţelor postului;
    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice:
a)    studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură peisagistică /horticultură /  agronomie
b)    cunoştinţe operare PC – nivel avansat;
Experienţa în specialitatea studiilor constituie avantaj.
Candidații interesați pot depune un Curriculum Vitae până la data de 18.03.2016 la punctul de lucru din Sighișoara, str. Libertăţii nr. 14, et. 2.
Numai candidaţii selectaţi vor fi invitaţi pentru interviu.
Informații suplimentare se pot obține de Luni până Vineri, între orele 08.00 și 14.00, la punctul de lucru al societății – Comp.  Resurse Umane - sau la telefon 0265.77.12.54.

................................................................................................................................................................................................................................... 

ANUNȚ

Reluare licitație publică cu strigare pentru închirierea unui spațiu în suprafață de 26 mp, situat în Sighișoara, str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară


S.C. ECOSERV SIG S.R.L.
cu sediul în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, jud. Mureş reprezentată prin director Radu Moldovan, în calitate de administrator al P-ţei Agroalimentare,
Reia în data de 26.02.2016, ora 10.00, licitaţia publică cu strigare pentru închirierea unui spatiu cu destinatia de magazin comercializare legume-fructe, în suprafață de 26 mp, situat în Sighișoara, str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară.
Licitația va avea loc la punctul de lucru al societăţii din Sighişoara, str. Libetății, nr. 14 etaj 2, la aceasta putând participa persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, societăți comerciale si alte persoane juridice, române și străine, înregistrate ca atare potrivit legii.
Documentaţia: Caietul de sarcini şi Regulamentul de licitaţie se vor achiziţiona, de la punctul de lucru al administratorului, din Sighișoara, str. Libertății nr. 14, etaj 2, de la Compartimentul Juridic, Achiziţii Publice, contracost, o dată cu achitarea taxei de participare.
Documentele pentru licitaţia publică sunt cuprinse în Regulamentul de licitaţie şi se primesc la punctul de lucru al societăţii, într-un exemplar, până la data 25.02.2016, ora 14.00, data până la care ofertanţii se pot înscrie.
Preţul de începere al licitaţiei este de 143 RON /lună, fara TVA., conform H.C.L. Sighișoara nr. 21/30.01.2014.
În caz de neadjudecare licitaţia se repetă în data de 04.03.2016, ora 10.00, iar documentele de participare la licitaţie se primesc până la data de 03.03.2016, ora 14.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la punctul de lucru al societăţii din Sighişoara, str. Libetății, nr. 14 etaj 2, Compartimentul Juridic, Achiziţii Publice, sau la numărul de telefon 0265771254.
................................................................................................................................................................................................................................... 

ANUNȚ

În atenţia beneficiarilor locurilor de parcare de reşedinţă

S.C. ECOSERV SIG S.R.L., în calitate de administrator al parcărilor publice de reşedinţă din municipiul Sighişoara, invită beneficiarii locurilor de parcare de reşedinţă la sediul Biroului Administrare Parcări din str. Hermann Oberth nr. 47/II în vederea reînnoirii abonamentului de parcare pe anul 2016 până la data de 31 martie a.c.

Tariful unui loc de parcare de reşedinţă este de 124 lei/an, iar depăşirea termenului de plată sus-menţionat determină pierderea locului de parcare de reşedinţă.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Biroului Administrare Parcări sau la telefon 0265.77.22.22.

....................................................................................................................................................................................................................................

ANUNŢ
   
S.C. Ecoserv Sig S.R.L. cu sediul în Sighişoara oferă spre ocupare pe perioadă nedeterminată un post de şef Secţia Sere, Zone Verzi.
Condiţii generale:
  a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
    d) are capacitate deplină de exerciţiu;
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    f) îndeplineşte condiţiile de studii potrivit cerinţelor postului;
    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice:
a)    studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul horticultură / peisagistică
Experienţa în specialitatea studiilor constituie avantaj.
Candidații interesați pot depune un Curriculum Vitae până la data de 01.03.2016 la punctul de lucru din Sighișoara, str. Libertăţii nr. 14, et. 2.
Numai candidaţii selectaţi vor fi invitaţi pentru interviu.
Informații suplimentare se pot obține de Luni până Vineri, între orele 08.00 și 14.00, la punctul de lucru al societății – Comp.  Resurse Umane - sau la telefon 0265.77.12.54.
....................................................................................................................................................................................................................................

ANUNȚ
Licitație publică cu strigare pentru închirierea unui spațiu în suprafață de 26 mp, situat în Sighișoara, str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară.


S.C. ECOSERV SIG S.R.L. cu sediul în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, jud. Mureş reprezentată prin director Radu Moldovan, în calitate de administrator al P-ţei Agroalimentare,
Organizează în data de 19.02.2016 ora 10.00, licitaţie publică cu strigare pentru închirierea unui spatiu cu destinația de magazin legume-fructe, compus dintr-o încăpere, în suprafață de 26 mp, situat în Sighișoara, str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară.
Licitația va avea loc la punctul de lucru al societăţii din Sighişoara, str. Libetății, nr. 14 etaj 2, la aceasta putând participa persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, societăți comerciale si alte persoane juridice, române și străine, înregistrate ca atare potrivit legii.
Documentaţia: Caietul de sarcini şi Regulamentul de licitaţie se vor achiziţiona, de la punctul de lucru al administratorului, din Sighișoara, str. Libertății nr. 14, etaj 2, de la Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, contracost, o dată cu achitarea taxei de participare.
Documentele pentru licitaţia publică sunt cuprinse în Regulamentul de licitaţie şi se primesc la punctul de lucru al societăţii, într-un exemplar, până la data 18.02.2016, ora 14.00, data până la care ofertanţii se pot înscrie.
Preţul de începere al licitaţiei este de 143 RON /lună, fara TVA., conform H.C.L. Sighișoara nr. 21/30.01.2014.
În caz de neadjudecare licitaţia se repetă în data de 26.02.2016, ora 10.00, iar documentele de participare la licitaţie se primesc până la data de 25.02.2016, ora 14.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii, Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, sau la numărul de telefon 0265771254.
.....................................................................................................................................................................................................................................

 DEZBATERE PUBLICĂ

Conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Municipiul Sighişoara organizează la sediul său din Piața Muzeului, nr. 7, în data de 8 decembrie  2015, ora 15,00, în Sala Mică dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Pieței Agroalimentare din Municipiul Sighișoara, proiect ce urmează a fi supus aprobării Consiliului Local.

 Persoanele interesate, asociaţiile de afaceri, alte asociaţii legal constituite pot transmite conform anunțului postat pe site-ul instituției până  în data de 8 decembrie 2015, ora 12,00 și în condițiile anunțate în acesta, propuneri, sugestii sau opinii asupra proiectului de hotărâre care se depun la Registratura instituției sau prin fax la nr. 0265771264, respectiv e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Modalitatea de înscriere și luare a cuvântului se va face în ordinea în care au fost depuse propunerile, sugestiile sau opiniile asupra proiectului, iar timpul alocat luării cuvântului este de 3 minute pentru fiecare interlocutor.

Proiectul privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Pieței Agroalimentare din Municipiul Sighișoara, este postat pe site-ul www.sighisoara.org.ro, respectiv pe panoul de afişaj de la intrarea în sediul instituţiei.

 Participarea la dezbaterea publică este deschisă tuturor celor interesaţi. Dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toți solicitanții înscriși la cuvânt și-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuție.

p. Primar                                                      

Viceprimar, Ionel GAVRILĂ


Anexa la PH privind modificarea Regulamentului Pietei Agroalimentare.pdf (7997.

Dezbatere publica Regulament Piata 001.jpg (816.21 kb)

PH privind modificarea REgulamentului Pietei Agroalimentare.pdf (2091.69 kb)

Raport de specialitate la Ph privind modificarea Regulamentului piata Agroalimentara.pdf (959.43 kb)

.....................................................................................................................................................................................................................................

ANUNȚ

S.C. Ecoserv Sig S.R.L. cu sediul în Sighişoara oferă spre ocupare pe perioadă nedeterminată un post de mecanic utilaje în următoarele condiţii

- Absolvent al unei forme de învăţământ profil mecanic;

- Posesor permis de conducere – categ. C sau echivalent tractorist rutierist;

- Experienţa în domeniu constituie avantaj.

Candidații interesați pot depune un Curriculum Vitae până la data de 15.12.2015 la punctul de lucru din Sighișoara, str. Libertăţii nr. 14, et. 2.

Numai candidaţii selectaţi vor fi invitaţi pentru interviu.

Informații suplimentare se pot obține de Luni până Vineri, între orele 08.00 și 14.00, la punctul de lucru al societății – Comp.  Resurse Umane - sau la telefon 0265.77.12.54.
.....................................................................................................................................................................................................................................

ANUNȚ

Reluare licitație publică cu strigare pentru închirierea lotului  nr. 3 situat în str. Târnavei, nr. 29 (Piaţa Agroalimentară), în vederea amenajării unei tarabe pentru comercializarea de produse industriale

S.C. ECOSERV SIG S.R.L. cu sediul în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, jud. Mureş reprezentată prin director Moldovan Radu, în calitate de administrator al P-ţei Agroalimentare,
Organizează în data de 30.10.2015, ora 10.00 licitaţie publică cu strigare pentru închirierea lotului nr. 3 în suprafață de 11,67 mp, situat în Sighișoara, str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară, în vederea comercializării de produse industriale.
Licitația va avea loc la punctul de lucru al societăţii din Sighişoara, str. Libertății, nr. 14, la aceasta putând participa persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale societăți comerciale și alte persoane juridice, române și străine care desfăşoară activităţi economice autorizate şi înregistrate potrivit legii.
Documentaţia: Caietul de sarcini şi Regulamentul de licitaţie se vor achiziţiona, de la punctul de lucru al administratorului, respectiv Sighișoara, str. Libertății, nr. 14, de la Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, începând cu data de 26.10.2015, între orele 08.00-14.00, contracost, o dată cu achitarea taxei de participare.
Documentele pentru licitaţia publică sunt cuprinse în Regulamentul de licitaţie şi se primesc la punctul de lucru al societăţii, într-un exemplar, până la data de 29.10.2015, ora 14.00, dată până la care ofertanţii se pot înscrie.
Preţul de începere al licitaţiei este de 10,00 lei/mp/lună, fără TVA.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii, Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, sau la numărul de telefon 0265771254.
.....................................................................................................................................................................................................................................

ANUNȚ

Licitație publică cu strigare pentru închirierea lotului  nr. 3 situat în str. Târnavei, nr. 29 (Piaţa Agroalimentară), în vederea amenajării unei tarabe pentru comercializarea de produse industriale

S.C. ECOSERV SIG S.R.L.
cu sediul în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, jud. Mureş reprezentată prin director Moldovan Radu, în calitate de administrator al P-ţei Agroalimentare,
Organizează în data de 23.10.2015, ora 10.00 licitaţie publică cu strigare pentru închirierea lotului nr. 3 în suprafață de 11,67 mp, situat în Sighișoara, str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară, în vederea comercializării de produse industriale.
Licitația va avea loc la punctul de lucru al societăţii din Sighişoara, str. Libertății, nr. 14, la aceasta putând participa persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale societăți comerciale și alte persoane juridice, române și străine care desfăşoară activităţi economice autorizate şi înregistrate potrivit legii.
Documentaţia: Caietul de sarcini şi Regulamentul de licitaţie se vor achiziţiona, de la punctul de lucru al administratorului, respectiv Sighișoara, str. Libertății, nr. 14, de la Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, începând cu data de 19.10.2015, între orele 08.00-14.00, contracost, o dată cu achitarea taxei de participare.
Documentele pentru licitaţia publică sunt cuprinse în Regulamentul de licitaţie şi se primesc la punctul de lucru al societăţii, într-un exemplar, până la data de 22.10.2015, ora 14.00, dată până la care ofertanţii se pot înscrie.
Durata închirierii va fi de 6 luni, cu posibilitate de prelungire.
Preţul de începere al licitaţiei este de 10,00 lei/mp/lună, fără TVA.
În caz de neadjudecare licitaţia se repetă în data de 30.10.2015, ora 10.00, iar documentele de participare la licitaţie se primesc până la data de 29.10.2015, ora 14.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii, Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, sau la numărul de telefon 0265771254.
.....................................................................................................................................................................................................................................

ANUNȚ

Reluare licitație publică cu strigare pentru închirierea lotului  nr. 3 situat în str. Târnavei, nr. 29 (Piaţa Agroalimentară), în vederea amenajării unei tarabe pentru comercializarea de produse industriale

S.C. ECOSERV SIG S.R.L. cu sediul în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, jud. Mureş reprezentată prin director Moldovan Radu, în calitate de administrator al P-ţei Agroalimentare,
Organizează în data de 16.10.2015, ora 10.00 licitaţie publică cu strigare pentru închirierea lotului nr. 3  în suprafață de 11,67 mp, situat în Sighișoara, str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară, în vederea comercializării de produse industriale.
Licitația va avea loc la punctul de lucru al societăţii din Sighişoara, str. Libertății, nr. 14, la aceasta putând participa persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale societăți comerciale și alte persoane juridice, române și străine care desfăşoară activităţi economice autorizate şi înregistrate potrivit legii.
Documentaţia: Caietul de sarcini şi Regulamentul de licitaţie se vor achiziţiona, de la punctul de lucru al administratorului, respectiv Sighișoara, str. Libertății, nr. 14, de la Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, începând cu data de 05.10.2015, între orele 08.00-14.00, contracost, o dată cu achitarea taxei de participare.
Documentele pentru licitaţia publică sunt cuprinse în Regulamentul de licitaţie şi se primesc la punctul de lucru al societăţii, într-un exemplar, până la data de 15.10.2015, ora 14.00, dată până la care ofertanţii se pot înscrie.
Durata închirierii va fi de 6 luni, cu posibilitate de prelungire.
Preţul de începere al licitaţiei este de 10,00 lei/mp/lună, fără TVA.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii, Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, sau la numărul de telefon 0265771254.

.....................................................................................................................................................................................................................................

ANUNŢ
   
S.C. Ecoserv Sig S.R.L. aduce la cunoştinţa cetăţenilor faptul că, datorită unor lucrări de reparații a părţii  carosabile – înlocuirea dalelor aflate în stare avansată de degradare -  pe care le execută pe str. Barbu Şt. Delvrancea, în perioada 7-16 octombrie 2015, între orele 08.00 şi 15.00, circulaţia rutieră de pe strada Barbu Şt. Delavrancea - nr. 38 şi acces la imobilele situate la nr. 26, 26A, 17, 17A, 21, 21 A-B, 40, 40 A –D şi 19, va fi restricţionată.
Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente.
.....................................................................................................................................................................................................................................

ANUNȚ

Licitație publică cu strigare pentru închirierea lotului  nr. 3 situat în str. Târnavei, nr. 29 (Piaţa Agroalimentară), în vederea amenajării unei tarabe pentru comercializarea de produse industriale

S.C. ECOSERV SIG S.R.L. cu sediul în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, jud. Mureş reprezentată prin director Moldovan Radu, în calitate de administrator al P-ţei Agroalimentare,
Organizează în data de 09.10.2015, ora 10.00 licitaţie publică cu strigare pentru închirierea lotului nr. 3 în suprafață de 11,67 mp, situat în Sighișoara, str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară, în vederea comercializării de produse industriale.
Licitația va avea loc la punctul de lucru al societăţii din Sighişoara, str. Libertății, nr. 14, la aceasta putând participa persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale societăți comerciale și alte persoane juridice, române și străine care desfăşoară activităţi economice autorizate şi înregistrate potrivit legii.
Documentaţia: Caietul de sarcini şi Regulamentul de licitaţie se vor achiziţiona, de la punctul de lucru al administratorului, respectiv Sighișoara, str. Libertății, nr. 14, de la Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, începând cu data de 05.10.2015, între orele 08.00-14.00, contracost, o dată cu achitarea taxei de participare.
Documentele pentru licitaţia publică sunt cuprinse în Regulamentul de licitaţie şi se primesc la punctul de lucru al societăţii, într-un exemplar, până la data de 08.10.2015, ora 14.00, dată până la care ofertanţii se pot înscrie.
Durata închirierii va fi de 6 luni, cu posibilitate de prelungire.
Preţul de începere al licitaţiei este de 10,00 lei/mp/lună, fără TVA.
În caz de neadjudecare licitaţia se repetă în data de 16.10.2015, ora 10.00, iar documentele de participare la licitaţie se primesc până la data de 15.10.2015, ora 14.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii, Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, sau la numărul de telefon 0265771254.
.....................................................................................................................................................................................................................................

ANUNȚ

Reluare licitație publică cu strigare pentru închirierea lotului  nr. 3 situat în str. Târnavei, nr. 29 (Piaţa Agroalimentară), în vederea amenajării unei tarabe pentru comercializarea de produse industriale

S.C. ECOSERV SIG S.R.L. cu sediul în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, jud. Mureş reprezentată prin director Radu Moldovan, în calitate de administrator al P-ţei Agroalimentare,
Organizează în data de 25.08.2015, ora 10.00 licitaţie publică cu strigare pentru închirierea lotului nr. 3 în suprafață de 11,67 mp situat în Sighișoara, str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară.
Licitația va avea loc la punctul de lucru al societăţii din Sighişoara, str. Libertății, nr. 14, la aceasta putând participa persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale societăți comerciale și alte persoane juridice, române și străine care desfasoara activitati economice autorizate si inregistrate potrivit legii.
Documentaţia: Caietul de sarcini şi Regulamentul de licitaţie se vor achiziţiona, de la punctul de lucru al  administratorului, respectiv Sighișoara, str. Libertății, nr. 14,etaj II,  de la Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, de luni pana vineri între orele 08.00-14.00, contracost, o dată cu achitarea taxei de participare.
Documentele pentru licitaţia publică sunt cuprinse în Regulamentul de licitaţie şi se primesc la sediul societăţii, într-un exemplar, până la data de 24.08.2015, ora 14.00, dată până la care ofertanţii se pot înscrie.
Preţul de începere al licitaţiei este de 10,00 lei/mp/lună, fără TVA.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii, Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, sau la numărul de telefon 0265771254.

.....................................................................................................................................................................................................................................

ANUNȚ

Licitație publică cu strigare pentru închirierea lotului  nr. 4 situat în str. Târnavei, nr. 29 (Piaţa Agroalimentară), în vederea amenajării unei tarabe pentru comercializarea de produse industriale

S.C. ECOSERV SIG S.R.L. cu sediul în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, jud. Mureş reprezentată prin director Moldovan Radu, în calitate de administrator al P-ţei Agroalimentare,
Organizează în data de 13.08.2015, ora 10.00 licitaţie publică cu strigare pentru închirierea lotului nr. 4 în suprafață de 11,67 mp, situat în Sighișoara, str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară, în vederea comercializării de produse industriale.
Licitația va avea loc la punctul de lucru al societăţii din Sighişoara, str. Libertății, nr. 14, la aceasta putând participa persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale societăți comerciale și alte persoane juridice, române și străine care desfăşoară activităţi economice autorizate şi înregistrate potrivit legii.
Documentaţia: Caietul de sarcini şi Regulamentul de licitaţie se vor achiziţiona, de la punctul de lucru al administratorului, respectiv Sighișoara, str. Libertății, nr. 14, de la Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, începând cu data de 03.08.2015, între orele 08.00-14.00, contracost, o dată cu achitarea taxei de participare.
Documentele pentru licitaţia publică sunt cuprinse în Regulamentul de licitaţie şi se primesc la sediul societăţii, într-un exemplar, până la data de 12.08.2015, ora 15.00, dată până la care ofertanţii se pot înscrie.
Durata închirierii va fi de 6 luni, cu posibilitate de prelungire.
Preţul de începere al licitaţiei este de 10,00 lei/mp/lună, fără TVA.
În caz de neadjudecare licitaţia se repetă în data de 20.08.2015, ora 10.00, iar documentele de participare la licitaţie se primesc până la data de 19.08.2015, ora 15.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii, Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, sau la numărul de telefon 0265771254.


.....................................................................................................................................................................................................................................

ANUNȚ

Licitație publică cu strigare pentru închirierea lotului  nr. 3 situat în str. Târnavei, nr. 29 (Piaţa Agroalimentară), în vederea amenajării unei tarabe pentru comercializarea de produse industriale

S.C. ECOSERV SIG S.R.L. cu sediul în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, jud. Mureş reprezentată prin director Moldovan Radu, în calitate de administrator al P-ţei Agroalimentare,
Organizează în data de 13.08.2015, ora 11.00 licitaţie publică cu strigare pentru închirierea lotului nr. 3 în suprafață de 11,67 mp, situat în Sighișoara, str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară, în vederea comercializării de produse industriale.
Licitația va avea loc la punctul de lucru al societăţii din Sighişoara, str. Libertății, nr. 14, la aceasta putând participa persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale societăți comerciale și alte persoane juridice, române și străine care desfăşoară activităţi economice autorizate şi înregistrate potrivit legii.
Documentaţia: Caietul de sarcini şi Regulamentul de licitaţie se vor achiziţiona, de la punctul de lucru al administratorului, respectiv Sighișoara, str. Libertății, nr. 14, de la Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, începând cu data de 03.08.2015, între orele 08.00-14.00, contracost, o dată cu achitarea taxei de participare.
Documentele pentru licitaţia publică sunt cuprinse în Regulamentul de licitaţie şi se primesc la sediul societăţii, într-un exemplar, până la data de 12.08.2015, ora 15.00, dată până la care ofertanţii se pot înscrie.
Durata închirierii va fi de 6 luni, cu posibilitate de prelungire.
Preţul de începere al licitaţiei este de 10,00 lei/mp/lună, fără TVA.
În caz de neadjudecare licitaţia se repetă în data de 20.08.2015, ora 11.00, iar documentele de participare la licitaţie se primesc până la data de 19.08.2015, ora 15.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii, Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, sau la numărul de telefon 0265771254.

.....................................................................................................................................................................................................................................

Lumina Sfintei Învieri sa ne reamintească să fim mai buni, mai plini de dragoste, cu inima mai caldă şi sufletul mai deschis.

Sfintele Sărbatori de Paşti să aducă multa fericire, sanatate, bucurii si prosperitate.

HRISTOS A ÎNVIAT!


.....................................................................................................................................................................................................................................

ANUNȚ

 Reluare Licitație publică cu strigare pentru închirierea unui spațiu în suprafață de 36 mp, situat în Sighișoara, str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară

S.C. ECOSERV SIG S.R.L. cu sediul în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, jud. Mureş reprezentată prin director Radu Moldovan, în calitate de administrator al P-ţei Agroalimentare,
 Reia în data de 06.04.2015 ora 10.00, licitaţia publică cu strigare pentru închirierea unui spatiu cu destinația de magazin produse din carne și legume, compus dintr-o încăpere, în suprafață de 36 mp, situat în Sighișoara, str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară.
Licitația va avea loc la punctul de lucru al societăţii din Sighişoara, str. Libetății, nr. 14 etaj 2, la aceasta putând participa persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, societăți comerciale si alte persoane juridice, române și străine, înregistrate ca atare potrivit legii.
Documentaţia: Caietul de sarcini şi Regulamentul de licitaţie se vor achiziţiona, de la punctul de lucru al administratorului, din Sighișoara, str. Libertății nr. 14, etaj 2, de la Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, contracost, o dată cu achitarea taxei de participare.
Documentele pentru licitaţia publică sunt cuprinse în Regulamentul de licitaţie şi se primesc la punctul de lucru al societăţii, într-un exemplar, până la data 03.04.2015, ora 13.00, data până la care ofertanţii se pot înscrie.
Preţul de începere al licitaţiei este de 180 RON /lună, fara TVA., conform H.C.L. Sighișoara nr. 21/30.01.2014.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii, Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, sau la numărul de telefon 0265771254.

.....................................................................................................................................................................................................................................

 

ANUNȚ

Licitație publică cu strigare pentru închirierea unui spațiu în suprafață de 26 mp, situat în Sighișoara, str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară

S.C. ECOSERV SIG S.R.L. cu sediul în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, jud. Mureş reprezentată prin director Radu Moldovan, în calitate de administrator al P-ţei Agroalimentare,
Organizează în data de 03.04.2015 ora 10.00, licitaţie publică cu strigare pentru închirierea unui spatiu cu destinația de magazin legume-fructe, compus dintr-o încăpere, în suprafață de 26 mp, situat în Sighișoara, str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară.
Licitația va avea loc la punctul de lucru al societăţii din Sighişoara, str. Libetății, nr. 14 etaj 2, la aceasta putând participa persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, societăți comerciale si alte persoane juridice, române și străine, înregistrate ca atare potrivit legii.
Documentaţia: Caietul de sarcini şi Regulamentul de licitaţie se vor achiziţiona, de la punctul de lucru al administratorului, din Sighișoara, str. Libertății nr. 14, etaj 2, de la Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, contracost, o dată cu achitarea taxei de participare.
Documentele pentru licitaţia publică sunt cuprinse în Regulamentul de licitaţie şi se primesc la punctul de lucru al societăţii, într-un exemplar, până la data 02.04.2015, ora 10.00, data până la care ofertanţii se pot înscrie.
Preţul de începere al licitaţiei este de 130 RON /lună, fara TVA., conform H.C.L. Sighișoara nr. 21/30.01.2014.
În caz de neadjudecare licitaţia se repetă în data de 10.04.2015, ora 10.00, iar documentele de participare la licitaţie se primesc până la data de 09.04.2015, ora 10.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii, Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, sau la numărul de telefon 0265771254.

.....................................................................................................................................................................................................................................

ANUNȚ

Licitație publică cu strigare pentru închirierea unui spațiu în suprafață de 36 mp, situat în Sighișoara, str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară

S.C. ECOSERV SIG S.R.L.
cu sediul în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, jud. Mureş reprezentată prin director Radu Moldovan, în calitate de administrator al P-ţei Agroalimentare,
Organizează în data de 30.03.2014 ora 10.00, licitaţie publică cu strigare pentru închirierea unui spatiu cu destinația de magazin produse din carne și legume, compus dintr-o încăpere, în suprafață de 36 mp, situat în Sighișoara, str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară.
Licitația va avea loc la punctul de lucru al societăţii din Sighişoara, str. Libetății, nr. 14 etaj 2, la aceasta putând participa persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, societăți comerciale si alte persoane juridice, române și străine, înregistrate ca atare potrivit legii.
Documentaţia: Caietul de sarcini şi Regulamentul de licitaţie se vor achiziţiona, de la punctul de lucru al administratorului, din Sighișoara, str. Libertății nr. 14, etaj 2, de la Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, contracost, o dată cu achitarea taxei de participare.
Documentele pentru licitaţia publică sunt cuprinse în Regulamentul de licitaţie şi se primesc la punctul de lucru al societăţii, într-un exemplar, până la data 27.03.2015, ora 13.00, data până la care ofertanţii se pot înscrie.
Preţul de începere al licitaţiei este de 180 RON /lună, fara TVA., conform H.C.L. Sighișoara nr. 21/30.01.2014.
În caz de neadjudecare licitaţia se repetă în data de 06.04.2015, ora 10.00, iar documentele de participare la licitaţie se primesc până la data de 03.04.2015, ora 10.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii, Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, sau la numărul de telefon 0265771254.

.....................................................................................................................................................................................................................................

ANUNȚ

S.C. Ecoserv Sig S.R.L.  oferă spre ocupare pe perioadă nedeterminată un post de tehnician la Secţia Sere, Zone Verzi, în următoarele condiţii
-    Absolvent de liceu profil agricol, meseria de horticultor;
-    Cunoştinţe operare PC – nivel mediu/avansat;
-    Experienţa în domeniu constituie avantaj.
Candidații interesați pot depune un Curriculum Vitae până la data de 20 martie 2014 la punctul de lucru din Sighișoara, str. Libertăţii nr. 14, et. 2 sau online, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Numai candidaţii selectaţi vor fi invitaţi pentru interviu.
Informații suplimentare se pot obține de Luni până Vineri, între orele 08.00 și 15.00, la punctul de lucru al societății – Serviciul Resurse Umane - sau la telefon 0265.77.12.54.
.....................................................................................................................................................................................................................................
  

ANUNȚ

În atenţia beneficiarilor locurilor de parcare de reşedinţă

S.C. ECOSERV SIG S.R.L., în calitate de administrator al parcărilor publice de reşedinţă din municipiul Sighişoara, invită beneficiarii locurilor de parcare de reşedinţă la sediul Biroului Administrare Parcări din str. Hermann Oberth nr. 47/II în vederea reînnoirii abonamentului de parcare pe anul 2015 până la data de 31 martie a.c.

Tariful unui loc de parcare de reşedinţă este de 124 lei/an, iar depăşirea termenului de plată sus-menţionat determină pierderea locului de parcare de reşedinţă.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Biroului Administrare Parcări sau la telefon 0265.77.22.22.

.....................................................................................................................................................................................................................................

        
ANUNȚ
privind atribuirea de locuri parcare de reședință în Municipiul Sighișoara: str. Mihai Viteazu, str. Plopilor, str. Dumbravei, str. Miron Neagu, str. Ilarie Chendi, str. Ana Ipătescu, str. Zaharia Boiu, str. Florilor, str. Nouă, str. Trandafirilor, str. Lalelelor

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al parcărilor publice de reşedinţă aflate pe raza Municipiului Sighişoara aprobat prin H.C.L. Sighişoara nr. 82/25.10.2012, așa cum a fost modificat și completat ulterior și in conformitate cu prevederile H.C.L. Sighișoara nr. 225/18.12.2014, S.C. Ecoserv Sig S.R.L., în calitate de administrator al parcărilor publice de reşedinţă organizează, la sediul Biroului Administare Parcări, sesiune de atribuire a locurilor parcare de reședință în Municipiul Sighişoara, după cum urmează:

10 februarie 2015 – str. Ilarie Chendi, str. Ana Ipătescu

11 februarie 2015 – str. Crizantemelor, str. Nouă

12 februarie 2015 – str. Zaharia Boiu, str. Miron Neagu, str. Florilor

16 februarie 2015 – str. Mihai Viteazu

17 februarie 2015 – str. Dumbravei

18 februarie 2015 – str. Trandafirilor, str. Lalelelor

24 februarie 2015 – str. Plopilor.

În vederea participării la procedura de atribuire/licitație, solicitanții vor depune la Biroul Administrare Parcări din Sighişoara, str. Hermann Oberth, nr. 47/II, de Luni până Vineri, între orele 08.00-16.00, cererea pentru repartizarea unui loc de parcare însoțită de următoarele documente:
- actul de identitate al solicitantului/certificat de înregistrare la ORC sau documente privind dreptul de folosință al imobilului, după caz;
-certificatul de înmatriculare al autovehiculului deţinut în proprietate sau folosinţă;
-documente privind dreptul de folosinţă/utilizare a autovehiculului: contract de leasing, act donaţie, act moştenire, contract de comodat, s.a., după caz;
-certificat de încadrare într-o grupă de handicap grav sau accentuat sau dovada calității de reprezentant legal/asistent personal al persoanei cu handicap, dacă este cazul;
-declaraţie pe propria răspundere că nu are posibilităţi de parcare pentru autoturismul pentru care solicita atribuirea unui loc în parcarea publică de reședință.
- alte documente, după caz;

*Documentele vor fi depuse după cum urmează:

 • str. Mihai Viteazu – până la data de 13.02.2015
 • str. Plopilor – până la data de 23.02.2015
 • str. Dumbravei – până la 16.02.2015
 • str. Miron Neagu – până la data de 11.02.2015
 • str. Ilarie Chendi – până la data de 09.02.2015
 • str. Ana Ipătescu – până la data de 09.02.2015
 • str. Zaharia Boiu – până la data de 11.02.2015
 • str. Florilor – până la data de 11.02.2015
 • str. Nouă – până la data de 10.02.2015
 • str. Lalelelor – până la data de 17.02.2015
 • str. Trandafirilor – până la data de 17.02.2015

Planurile de situație ale parcarilor de reședință, listele zonate cu locurile de parcare disponibile se găsesc la sediul Biroului Administrare Parcări, iar Regulamentul de organizare și funcționare al parcărilor publice de reședință, Cererea tip pentru repartizarea unui loc de parcare în parcarea de reședință se găsescla secţiunea Parcări publice de reședință.
Informaţii suplimentare puteţi obţine la sediul Biroului Administrare Parcări sau la telefon 0265.77.22.22.

.....................................................................................................................................................................................................................................

ANUNȚ

În atenţia beneficiarilor locurilor de parcare de reşedinţă

S.C. ECOSERV SIG S.R.L., în calitate de administrator al parcărilor publice de reşedinţă din municipiul Sighişoara, invită beneficiarii locurilor de parcare de reşedinţă la sediul Biroului Administrare Parcări din str. Hermann Oberth nr. 47/II în vederea reînnoirii abonamentului de parcare pe anul 2015 până la data de 31 martie a.c.

Tariful unui loc de parcare de reşedinţă este de 124 lei/an, iar depăşirea termenului de plată sus-menţionat determină pierderea locului de parcare de reşedinţă.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Biroului Administrare Parcări sau la telefon 0265.77.22.22.


..........................................................................................................................................................................

ANUNȚ

Licitație publică cu strigare pentru închirierea unui spațiu în suprafață de 40,59 mp, situat în Sighișoara, str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară

S.C. ECOSERV SIG S.R.L. cu sediul în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, jud. Mureş reprezentată prin director Moldovan Radu, în calitate de administrator al P-ţei Agroalimentare,
Organizează în data de 15 decembrie ora 10.00 licitaţie publică cu strigare pentru închirierea unui spatiu cu destinatia de spaţiu pentru alimentaţie publică, compus din 2 (doua) încăperi, în suprafață de 40,59 mp, situat în Sighișoara, str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară.
Licitația va avea loc la punctul de lucru al societăţii din Sighişoara, str. Libertăţii, nr. 14, et. 2, la aceasta putând participa persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăţi comerciale şi alte persoane juridice, române şi străine, înregistrate ca atare potrivit legii.
Documentaţia: Caietul de sarcini şi Regulamentul de licitaţie se vor achiziţiona de la punctul de lucru al administratorului, respectiv Sighișoara, str. Libertăţii, nr. 14, et. 2, de la Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, contracost, o data cu achitarea taxei de participare.
Documentele pentru licitaţia publică sunt cuprinse în Regulamentul de licitaţie şi se primesc la punctul de lucru al administratorului din Sighișoara, str. Libertăţii, nr. 14, et. 2, într-un exemplar, până la data 12.12.2014, ora 12.00, dată până la care ofertanţii se pot înscrie.
Contractul se va derula până la data de 31.12.2015, cu posibilitate de prelungire prin acordul părţilor.
Preţul de începere al licitaţiei este de 202,95 lei/lună, fără TVA.
În caz de neadjudecare licitaţia se repetă în data de 12.01.2015, ora 10.00, iar documentele de participare la licitaţie se primesc până la data de 09.01.2015, ora 12.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la punctul de lucru al administratorului din Sighișoara, str. Libertăţii, nr. 14, et. 2, Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, sau la numărul de telefon 0265771254.
..........................................................................................................................................................................

ANUNȚ

Licitație publică cu strigare pentru închirierea unui spațiu cu destinația de Magazin de comercializare a peștelui și a produselor din pește în suprafață de 40,59 mp, situat în Sighișoara,str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară

S.C. ECOSERV SIG S.R.L. cu sediul în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, jud. Mureş reprezentată prin director Moldovan Radu, în calitate de administrator al P-ţei Agroalimentare,
Organizează în data de 07.08.2014, ora 11.00, licitaţie publică cu strigare pentru închirierea unui spatiu cu destinatia de Magazin de comercializare a peștelui și a produselor din pește, compus din 2 (doua) încăperi, în suprafață de 40,59 mp, situat în Sighișoara, str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară.
Licitația va avea loc la sediul societăţii din Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, la aceasta putând participa persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, societăţi comerciale şi alte persoane juridice, române sau străine, înregistrate ca atare potrivit legii, care pot desfăşura, în condiţiile legii, activitatea de comercializare a peştelui şi a produselor din peste.
Documentaţia: Caietul de sarcini şi Regulamentul de licitaţie se vor achiziţiona de la sediul administratorului, respectiv Sighișoara, str. Corneşti, nr. 54, de la Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, între orele 08.00-14.00, contracost, o dată cu achitarea taxei de participare.
Documentele pentru licitaţia publică sunt cuprinse în Regulamentul de licitaţie şi se primesc la sediul societăţii, într-un exemplar, până la data 06.08.2014, ora 15.00, dată până la care ofertanţii se pot înscrie.
Durata închirierii va fi de 1 an, cu posibilitate de prelungire.
Preţul de începere al licitaţiei este de 202,95 lei//lună, fără TVA.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii, Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, sau la numărul de telefon 0265771254.

..........................................................................................................................................................................

ANUNȚ

S.C. Ecoserv Sig S.R.L. cu sediul în Sighişoara oferă spre ocupare pe perioadă nedeterminată două posturi de Zidar şi două posturi de Pavator.

Candidații interesați pot depune un Curriculum Vitae la sediul societății din Sighișoara, str. Cornești nr. 54 sau îl pot transmite pe adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până la data de 11 august 2014.

Numai candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la un interviu, a cărui dată va fi stabilită de comun acord cu aceştia.

Informații suplimentare se pot obține de Luni până Vineri, între orele 08.00 și 15.00, la sediul societății – Serviciul Resurse Umane - sau la telefon 0265.77.12.54.


..........................................................................................................................................................................

ANUNȚ

Licitație publică cu strigare pentru închirierea lotului  nr. 4 situat în str. Târnavei, nr. 29 (Piaţa Agroalimentară), în vederea amenajării unei tarabe pentru comercializarea de produse industriale

S.C. ECOSERV SIG S.R.L.
cu sediul în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, jud. Mureş reprezentată prin director Moldovan Radu, în calitate de administrator al P-ţei Agroalimentare,
Organizează în data de 11.07.2014, ora 10.00 licitaţie publică cu strigare pentru închirierea lotului nr. 4 în suprafață de 11,67 mp, situat în Sighișoara, str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară, în vederea comercializării de produse industriale.
Licitația va avea loc la sediul societăţii din Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, la aceasta putând participa persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale societăți comerciale și alte persoane juridice, române și străine care desfăşoară activităţi economice autorizate şi înregistrate potrivit legii.
Documentaţia: Caietul de sarcini şi Regulamentul de licitaţie se vor achiziţiona, de la sediul administratorului, respectiv Sighișoara, str. Corneşti, nr. 54, de la Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, începând cu data de 01.07.2014, între orele 08.00-14.00, contracost, o dată cu achitarea taxei de participare.
Documentele pentru licitaţia publică sunt cuprinse în Regulamentul de licitaţie şi se primesc la sediul societăţii, într-un exemplar, până la data de 10.07.2014, ora 15.00, dată până la care ofertanţii se pot înscrie.
Durata închirierii va fi de 1 an, cu posibilitate de prelungire.
Preţul de începere al licitaţiei este de 10,00 lei/mp/lună, fără TVA.
În caz de neadjudecare licitaţia se repetă în data de 07.08.2014, ora 10.00, iar documentele de participare la licitaţie se primesc până la data de 06.08.2014, ora 15.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii, Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, sau la numărul de telefon 0265771254.
..........................................................................................................................................................................

ANUNȚ

Licitație publică cu strigare pentru închirierea unui spațiu cu destinația de Magazin de comercializare a peștelui și a produselor din pește în suprafață de 40,59 mp, situat în Sighișoara, str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară

S.C. ECOSERV SIG S.R.L
. cu sediul în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, jud. Mureş reprezentată prin director Moldovan Radu, în calitate de administrator al P-ţei Agroalimentare,
Organizează în data de 11.07.2014, ora 11.00 licitaţie publică cu strigare pentru închirierea unui spatiu cu destinatia de Magazin de comercializare a peștelui și a produselor din pește, compus din 2 (doua) încăperi, în suprafață de 40,59 mp, situat în Sighișoara, str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară.
Licitația va avea loc la sediul societăţii din Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, la aceasta putând participa persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, societăţi comerciale şi alte persoane juridice, române sau străine, înregistrate ca atare potrivit legii, care pot desfăşura, în condiţiile legii, activitatea de comercializare a peştelui şi a produselor din peste.
Documentaţia: Caietul de sarcini şi Regulamentul de licitaţie se pot achiziţiona, de la sediul administratorului, respectiv Sighișoara, str. Corneşti, nr. 54, de la Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, de luni pana vineri, între orele 08.00-14.00, contracost, o dată cu achitarea taxei de participare.
Documentele pentru licitaţia publică sunt cuprinse în Regulamentul de licitaţie şi se primesc la sediul societăţii, într-un exemplar, până la data 10.07.2014, ora 15.00, dată până la care ofertanţii se pot înscrie.
Durata închirierii va fi de 1 an, cu posibilitate de prelungire.
Preţul de începere al licitaţiei este de 202,95 lei//lună, fără TVA.
În caz de neadjudecare licitaţia se repetă în data de 07.08.2014, ora 11.00, iar documentele de participare la licitaţie se primesc până la data de 06.08.201, ora 15.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii, Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, sau la numărul de telefon 0265771254.
..........................................................................................................................................................................

ANUNȚ

S.C. Ecoserv Sig S.R.L. aduce la cunoştinţa cetăţenilor faptul că, datorită lucrărilor de reparații carosabil cu mixtură asfaltică pe care le execută, în perioada 18 iunie – 6 iulie 2014 circulaţia rutieră pe strada Vârtej va fi închisă, traficul fiind deviat în zona centrală a Municipiului Sighișoara.

Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente.
..........................................................................................................................................................................

ANUNŢ

S.C. Ecoserv Sig S.R.L. cu sediul în Sighişoara oferă spre ocupare pe perioadă determinată următoarele posturi: la Secția Construcții, Reparații Drumuri: Zidar, Pavator, Asfaltator și Lăcătuș mecanic; la Secția Sere, Zone Verzi: Fasonator și Peisagist, iar la Biroul Administrare Parcări: Agent de Pază.
Candidații interesați pot depune un Curriculum Vitae la sediul societății din Sighișoara, str. Cornești nr. 54 sau îl pot transmite pe adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până la data de 23 mai 2014.
Numai candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la un interviu, a cărui dată va fi stabilită de comun acord cu aceştia.
Informații suplimentare se pot obține de Luni până Vineri, între orele 08.00 și 15.00, la sediul societății – Serviciul Resurse Umane - sau la telefon 0265.77.12.54.
..........................................................................................................................................................................

ANUNȚ
Aducem la cunostința publicului
Reluarea licitației publice cu strigare pentru închirierea unui spațiu în suprafață de 43,62 mp, situat în Sighișoara, str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară

S.C. ECOSERV SIG S.R.L. cu sediul în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, jud. Mureş reprezentată prin director Maior Gheorghe, în calitate de administrator al P-ţei Agroalimentare,
Reia în data de 08.04.2014, ora 10.00, licitaţie publică cu strigare pentru închirierea unui spatiu cu destinatia de magazin mărfuri mixte, compus din 2 (doua) incăperi, în suprafață de 43,62 mp, situat în Sighișoara, str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară.
Licitația va avea loc la sediul societăţii din Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, la aceasta putând participa persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, societati comerciale si alte persoane juridice, romane si straine, inregistrate ca atare potrivit legii.
Documentaţia: Caietul de sarcini şi Regulamentul de licitaţie se vor achiziţiona, de la sediul administratorului, respectiv Sighișoara, str. Corneşti, nr. 54, de la Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, contracost, o data cu achitarea taxei de participare.
Documentele pentru licitaţia publică sunt cuprinse în Regulamentul de licitaţie şi se primesc la sediul societăţii, intr-un exemplar, până la data 07.04.2014, ora 10.00, data până la care ofertanţii se pot înscrie.
Durata închirierii va fi de 5 ani.
Preţul de începere al licitaţiei este de 610,68 lei//lună, fara TVA.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii, Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, sau la numărul de telefon 0265771254.


...........................................................................................................................................................................

ANUNȚ
Aducem la cunostința publicului
Licitație publică cu strigare pentru închirierea unui spațiu în suprafață de 43,62 mp, situat în Sighișoara, str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară.


S.C. ECOSERV SIG S.R.L. cu sediul în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, jud. Mureş reprezentată prin director Maior Gheorghe, în calitate de administrator al P-ţei Agroalimentare,
Organizează în data de 01.04.2014 ora 10.00 licitaţie publică cu strigare pentru închirierea unui spatiu cu destinatia de magazin mărfuri mixte, compus din 2 (doua) incăperi, în suprafață de 43,62 mp, situat în Sighișoara, str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară.
Licitația va avea loc la sediul societăţii din Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, la aceasta putând participa persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, societati comerciale si alte persoane juridice, romane si straine, inregistrate ca atare potrivit legii.
Documentaţia: Caietul de sarcini şi Regulamentul de licitaţie se vor achiziţiona, de la sediul administratorului, respectiv Sighișoara, str. Corneşti, nr. 54, de la Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, contracost, o data cu achitarea taxei de participare.
Documentele pentru licitaţia publică sunt cuprinse în Regulamentul de licitaţie şi se primesc la sediul societăţii, intr-un exemplar, până la data 31.03.2014, ora 10.00, data până la care ofertanţii se pot înscrie.
Durata închirierii va fi de 5 ani.
Preţul de începere al licitaţiei este de 610,68 lei//lună, fara TVA.
În caz de neadjudecare licitaţia se repetă în data de 08.04.2014, ora 10.00, iar documentele de participare la licitaţie se primesc până la data de 07.04.2014, ora 10.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii, Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, sau la numărul de telefon 0265771254.
...........................................................................................................................................................................

ANUNȚ
S.C. Ecoserv Sig S.R.L. cunostința publicului
Reluarea licitației publice cu strigare pentru închirierea unui spațiu cu destinația de Magazin de comercializare a peștelui și a produselor din pește în suprafață de 40,59 mp, situat în Sighișoara,str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară

S.C. ECOSERV SIG S.R.L. cu sediul în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, jud. Mureş reprezentată prin director Maior Gheorghe, în calitate de administrator al P-ţei Agroalimentare,
Organizează în data de 25.03.2014, ora 10.00, licitaţie publică cu strigare pentru închirierea unui spatiu cu destinatia de Magazin de comercializare a peștelui și a produselor din pește, compus din 2 (doua) încăperi, în suprafață de 40,59 mp, situat în Sighișoara, str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară.
Licitația va avea loc la sediul societăţii din Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, la aceasta putând participa persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, societăţi comerciale şi alte persoane juridice, române sau străine, înregistrate ca atare potrivit legii, care pot desfăşura, în condiţiile legii, activitatea de comercializare a peştelui şi a produselor din peste.
Documentaţia: Caietul de sarcini şi Regulamentul de licitaţie se vor achiziţiona, de la sediul administratorului, respectiv Sighișoara, str. Corneşti, nr. 54, de la Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, între orele 08.00-14.00, contracost, o dată cu achitarea taxei de participare.
Documentele pentru licitaţia publică sunt cuprinse în Regulamentul de licitaţie şi se primesc la sediul societăţii, într-un exemplar, până la data 24.03.2014, ora 10.00, dată până la care ofertanţii se pot înscrie.
Durata închirierii va fi de 1 an, cu posibilitate de prelungire.
Preţul de începere al licitaţiei este de 202,95 lei//lună, fără TVA.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii, Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, sau la numărul de telefon 0265771254.
...........................................................................................................................................................................

ANUNȚ
Licitație publică cu strigare pentru închirierea unui spațiu cu destinația de Magazin de comercializare a peștelui și a produselor din pește în suprafață de 40,59 mp, situat în Sighișoara, str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară


S.C. ECOSERV SIG S.R.L. cu sediul în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, jud. Mureş reprezentată prin director Maior Gheorghe, în calitate de administrator al P-ţei Agroalimentare,
Organizează în data de 18.03.2014, ora 10.00 licitaţie publică cu strigare pentru închirierea unui spatiu cu destinatia de Magazin de comercializare a peștelui și a produselor din pește, compus din 2 (doua) încăperi, în suprafață de 40,59 mp, situat în Sighișoara, str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară.
Licitația va avea loc la sediul societăţii din Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, la aceasta putând participa persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, societăţi comerciale şi alte persoane juridice, române sau străine, înregistrate ca atare potrivit legii, care pot desfăşura, în condiţiile legii, activitatea de comercializare a peştelui şi a produselor din peste.
Documentaţia: Caietul de sarcini şi Regulamentul de licitaţie se vor achiziţiona, de la sediul administratorului, respectiv Sighișoara, str. Corneşti, nr. 54, de la Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, începând cu data de 28.02.2014, între orele 08.00-14.00, contracost, o dată cu achitarea taxei de participare.
Documentele pentru licitaţia publică sunt cuprinse în Regulamentul de licitaţie şi se primesc la sediul societăţii, într-un exemplar, până la data 17.03.2014, ora 10.00, dată până la care ofertanţii se pot înscrie.
Durata închirierii va fi de 1 an, cu posibilitate de prelungire.
Preţul de începere al licitaţiei este de 202,95 lei//lună, fără TVA.
În caz de neadjudecare licitaţia se repetă în data de 25.03.2014, ora 10.00, iar documentele de participare la licitaţie se primesc până la data de 24.03.2014, ora 10.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii, Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, sau la numărul de telefon 0265771254.

...........................................................................................................................................................................

S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

aduce la cunostința publicului interesat reluarea organizării, în data de 12.02.2014, ora 11.00, a licitației publice cu strigare pentru închirierea lotului  nr. 3 situat în str. Târnavei, nr. 29 (Piaţa Agroalimentară), în vederea amenajării de tarabe pentru comercializarea de produse industriale


S.C. ECOSERV SIG S.R.L. cu sediul în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, jud. Mureş reprezentată prin director Maior Gheorghe, în calitate de administrator al P-ţei Agroalimentare,
Organizează în data de 12.02.2014, ora 11.00 licitaţie publică cu strigare pentru închirierea lotului nr. 3 în suprafață de 11,67 mp situat în Sighișoara, str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară.
Licitația va avea loc la sediul societăţii din Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, la aceasta putând participa persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale societăți comerciale și alte persoane juridice, române și străine care desfasoara activitati economice autorizate si inregistrate potrivit legii.
Documentaţia: Caietul de sarcini şi Regulamentul de licitaţie se vor achiziţiona, de la sediul administratorului, respectiv Sighișoara, str. Corneşti, nr. 54, de la Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, de luni pana vineri între orele 08.00-14.00, contracost, o dată cu achitarea taxei de participare.
Documentele pentru licitaţia publică sunt cuprinse în Regulamentul de licitaţie şi se primesc la sediul societăţii, într-un exemplar, până la data de 11.02.2014, ora 10.00, dată până la care ofertanţii se pot înscrie.
Durata închirierii va fi de 1 an, cu posibilitate de prelungire.
Preţul de începere al licitaţiei este de 10,00 lei/mp/lună, fără TVA.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii, Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, sau la numărul de telefon 0265771254.
...........................................................................................................................................................................

Anunţul cu condiţiile şi criteriile de selecţie prealabilă pentru membrii Consiliului de Administraţie la

S.C. Ecoserv SIG S.R.L.

Consiliul Local Sighişoara
ANUNŢĂ

Organizarea selecţiei prealabile a membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Ecoserv SIG S.R.L., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în data de 21.02.2014, ora 12:00.

Posturi în selecţie: 1 post de administrator, pentru o categorie:
C.    1 post administrator, din afara autorităţii tutelare sau al altor instituţii publice.

Anunţul poate fi consultat aici.

Bibliografia poate fi consultată aici.
...........................................................................................................................................................................

ANUNȚ

Licitație publică cu strigare pentru închirierea lotului  nr. 3 situat în str. Târnavei, nr. 29 (Piaţa Agroalimentară),
în vederea amenajării unei tarabe pentru comercializarea de produse industriale


S.C. ECOSERV SIG S.R.L. cu sediul în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, jud. Mureş reprezentată prin director Maior Gheorghe, în calitate de administrator al P-ţei Agroalimentare,

Organizează în data de 05.02.2014, ora 11.00 licitaţie publică cu strigare pentru închirierea lotului nr. 3 în suprafață de 11,67 mp, situat în Sighișoara, str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară, în vederea comercializării de produse industriale.

Licitația va avea loc la sediul societăţii din Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, la aceasta putând participa persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale societăți comerciale și alte persoane juridice, române și străine care desfăşoară activităţi economice autorizate şi înregistrate potrivit legii.

Documentaţia: Caietul de sarcini şi Regulamentul de licitaţie se vor achiziţiona, de la sediul administratorului, respectiv Sighișoara, str. Corneşti, nr. 54, de la Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, începând cu data de 20.01.2014, între orele 08.00-14.00, contracost, o dată cu achitarea taxei de participare.

Documentele pentru licitaţia publică sunt cuprinse în Regulamentul de licitaţie şi se primesc la sediul societăţii, într-un exemplar, până la data de 04.02.2014, ora 10.00, dată până la care ofertanţii se pot înscrie.

Durata închirierii va fi de 1 an, cu posibilitate de prelungire.

Preţul de începere al licitaţiei este de 10,00 lei/mp/lună, fără TVA.

În caz de neadjudecare licitaţia se repetă în data de 12.02.2014, ora 11.00, iar documentele de participare la licitaţie se primesc până la data de 11.02.2014, ora 10.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii, Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, sau la numărul de telefon 0265.77.12.54.

...........................................................................................................................................................................

ANUNȚ

În atenţia cetăţenilor interesaţi

          S.C. ECOSERV SIG S.R.L., în calitate de administrator al parcărilor publice de reşedinţă din municipiul Sighişoara, aduce la cunoştinţa cetăţenilor interesaţi că, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de reşedinţă aflate pe raza municipiului Sighişoara, ocuparea unui loc în parcarea de reședință fără deţinerea unui abonament valabil pentru locul respectiv constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 150 lei la 500 lei.

Pentru a preîntâmpina astfel de situaţii, vă invităm la sediul Biroului Administrare Parcări din str. Hermann Oberth nr. 47/II în vederea atribuirii de locuri de parcare de reşedinţă.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Biroului Administrare Parcări sau la telefon 0265.77.22.22.

 ...........................................................................................................................................................................

ANUNȚ

În atenţia beneficiarilor locurilor de parcare de reşedinţă

S.C. ECOSERV SIG S.R.L., în calitate de administrator al parcărilor publice de reşedinţă din municipiul Sighişoara, invită beneficiarii locurilor de parcare de reşedinţă la sediul Biroului Administrare Parcări din str. Hermann Oberth nr. 47/II în vederea reînnoirii abonamentului de parcare pe anul 2014 până la data de 31 martie a.c..

Tariful unui loc de parcare de reşedinţă este de 124 lei/an, iar depăşirea termenului de plată susmenţionat determină pierderea locului de parcare de reşedinţă.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Biroului Administrare Parcări sau la telefon 0265.77.22.22.

...........................................................................................................................................................................

Lumina sfântă din noaptea de Crăciun să vă vegheze casa şi să vă umple sufletul de bucurie şi linişte.
Să vă dea Dumnezeu puterea să vă îndeplinţi toate visele, realizări depline, sănătate şi prosperitate.

Sărbători fericite!
 La mulţi ani!

                                               DIRECTOR,  
                                            Gheorghe Maior

...........................................................................................................................................................................

Precizare la

Anunţul cu condiţiile şi criteriile de selecţie prealabilă pentru membrii Consiliului de Administraţie la

S.C. Ecoserv SIG S.R.L.

...........................................................................................................................................................................

Anunţul cu condiţiile şi criteriile de selecţie prealabilă pentru membrii Consiliului de Administraţie la

S.C. Ecoserv SIG S.R.L.

Consiliul Local Sighişoara
ANUNŢĂ


Organizarea selecţiei prealabile a membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Ecoserv SIG S.R.L., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, in data de 08.01.2014, ora 10:00.

Posturi în selecţie: 2 posturi de administrator, pentru o categorie:
C.    2 posturi administrator, din afara autorităţii tutelare sau al altor instituţii publice.

Anunţul poate fi consultat aici.
 ...........................................................................................................................................................................

ANUNȚ

privind atribuirea de locuri parcare de reședință disponibile în Municipiul Sighișoara – strada Gării

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al parcărilor publice de reşedinţă aflate pe raza Municipiului Sighişoara aprobat prin HCL Sighişoara nr. 82/25.10.2012, așa cum a fost modificat și completat prin HCL Sighișoara nr. 94/27.06.2013 se organizează la sediul Biroului Administrare Parcări, începând cu data de 17.12.2013, sesiunea de atribuire a locurilor parcare de reședință rămase disponibile, conform graficului.

În vederea participării la procedura de atribuire/licitație, solicitanții vor depune până la data de 09.12.2013 la sediul S.C. ECOSERV SIG S.R.L./ Biroul de Administrare Parcări, din Sighişoara, str. Herman Oberth, nr. 47, ap. II, de Luni până Vineri, între orele 08.00 şi 16.00, cererea pentru repartizarea unui loc de parcare, însoțită de următoarele documente:

-actul de identitate al solicitantului/certificat de înregistrare la ORC sau documente privind dreptul de folosință al imobilului, după caz;

-certificatul de înmatriculare al autovehiculului deţinut în proprietate sau folosinţă;

-documente privind dreptul de folosinţă/utilizare a autovehiculului: contract de leasing, act donaţie, act moştenire, contract de comodat, s.a., după caz;

-certificat de încadrare într-o grupă de handicap grav sau accentuat sau dovada calității de reprezentant legal/asistent personal al persoanei cu handicap, dacă este cazul;

-declaraţie pe propria răspundere că nu are posibilităţi de parcare pentru autoturismul pentru care solicita atribuirea unui loc în parcarea publică de reședință.

-alte documente, după caz;

Informaţii suplimentare puteţi obţine la telefon 0265.77.22.22 sau pe website-ul societăţii www.ecoservsig.ro,/Parcări publice de reședință.

 ............................................................................................................................................................................

ANUNȚ

privind atribuirea de locuri parcare de reședință disponibile în Municipiul Sighișoara – strada Andrei Şaguna

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al parcărilor publice de reşedinţă aflate pe raza Municipiului Sighişoara aprobat prin HCL Sighişoara nr. 82/25.10.2012, așa cum a fost modificat și completat prin HCL Sighișoara nr. 94/27.06.2013 se organizează la sediul Biroului Administrare Parcări, începând cu data de 16.12.2013, sesiunea de atribuire a locurilor parcare de reședință rămase disponibile, conform graficului.

În vederea participării la procedura de atribuire/licitație, solicitanții vor depune până la data de 09.12.2013 la sediul S.C. ECOSERV SIG S.R.L./ Biroul de Administrare Parcări, din Sighişoara, str. Herman Oberth, nr. 47, ap. II, de Luni până Vineri, între orele 08.00 şi 16.00, cererea pentru repartizarea unui loc de parcare, însoțită de următoarele documente:

-actul de identitate al solicitantului/certificat de înregistrare la ORC sau documente privind dreptul de folosință al imobilului, după caz;

-certificatul de înmatriculare al autovehiculului deţinut în proprietate sau folosinţă;

-documente privind dreptul de folosinţă/utilizare a autovehiculului: contract de leasing, act donaţie, act moştenire, contract de comodat, s.a., după caz;

-certificat de încadrare într-o grupă de handicap grav sau accentuat sau dovada calității de reprezentant legal/asistent personal al persoanei cu handicap, dacă este cazul;

-declaraţie pe propria răspundere că nu are posibilităţi de parcare pentru autoturismul pentru care solicita atribuirea unui loc în parcarea publică de reședință.

-alte documente, după caz;

Informaţii suplimentare puteţi obţine la telefon 0265.77.22.22 sau pe website-ul societăţii www.ecoservsig.ro,/Parcări publice de reședință.

..........................................................................................................................................................................................................................................

ANUNȚ

privind atribuirea de locuri parcare de reședință disponibile în Municipiul Sighișoara

– Cartier Târnava II

 În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al parcărilor publice de reşedinţă aflate pe raza Municipiului Sighişoara aprobat prin HCL Sighişoara nr. 82/25.10.2012, așa cum a fost modificat și completat prin HCL Sighișoara nr. 94/27.06.2013 se organizează la sediul Biroului Administrare Parcări, începând cu data de 11.12.2013, sesiunea de atribuire a locurilor parcare de reședință rămase disponibile, conform graficului.

În vederea participării la procedura de atribuire/licitație, solicitanții vor depune până la data de 05.12.2013 la sediul S.C. ECOSERV SIG S.R.L./ Biroul de Administrare Parcări, din Sighişoara, str. Herman Oberth, nr. 47, ap. II, de Luni până Vineri, între orele 08.00 şi 16.00, cererea pentru repartizarea unui loc de parcare, însoțită de următoarele documente:

-actul de identitate al solicitantului/certificat de înregistrare la ORC sau documente privind dreptul de folosință al imobilului, după caz;

-certificatul de înmatriculare al autovehiculului deţinut în proprietate sau folosinţă;

-documente privind dreptul de folosinţă/utilizare a autovehiculului: contract de leasing, act donaţie, act moştenire, contract de comodat, s.a., după caz;

-certificat de încadrare într-o grupă de handicap grav sau accentuat sau dovada calității de reprezentant legal/asistent personal al persoanei cu handicap, dacă este cazul;

-declaraţie pe propria răspundere că nu are posibilităţi de parcare pentru autoturismul pentru care solicita atribuirea unui loc în parcarea publică de reședință.

-alte documente, după caz;

Informaţii suplimentare puteţi obţine la sediul Biroului Administrare Parcări sau la telefon 0265.77.22.22.

 ..........................................................................................................................................................................................................................................

ANUNȚ

S.C. Ecoserv Sig S.R.L., în calitate de administrator al parcărilor publice din municipiul Sighişoara, aduce la cunoştinţa cetăţenilor, beneficiari ai locurilor de parcare de reşedinţă din municipiul Sighişoara, faptul că, începând cu data de

18 noiembrie 2013

Biroul administrare parcări îşi desfăşoară activitatea la sediul situat în Sighişoara, str. Hermann Oberth nr. 47/2, zilnic, între orele 7 şi 18.00.
Pentru informaţii suplimentare S.C. Ecoserv Sig S.R.L. vă stă la dispoziţie la telefon 0265.77.22.22.

...........................................................................................................................................................................................................................................

ANUNŢ

S.C. Ecoserv Sig S.R.L., în calitate de administrator al parcărilor publice din municipiul Sighişoara, aduce la cunoştinţă publică faptul că, în conformitate cu prevederile H.C.L. Sighişoara nr. 144/29.08.2013, începând cu data de

1 noiembrie 2013

parcarea autovehiculelor în parcările publice din municipiul Sighişoara amenajate pe străzile: Ilarie Chendi, Nicolae Balcescu, Hermann Oberth, 1 Decembrie 1918, Octavian Goga, Anton Pann, General Grigorescu şi Griviţei, se va face doar contra cost, prin achiziţionarea de tichete de parcare de la agenţii încasatori/agenţii economici din zonă, prin intermediul telefoniei mobile, printr-un SMS trimis la numărul scurt 7420 (ex. 1h – 321 MS 01 ABC; 1 zi – 322 MS 01 ABC) sau pe bază de abonament cumpărat anticipat. 
Tarifele practicate sunt cele aprobate de Consiliul Local Sighişoara prin H.C.L. nr. 162/26.09.2013:

A. Autovehicule cu masa de până la 3,5 t :
1 oră– 1,5 lei / tichet sau 0,35 euro/SMS
1 zi – 5 lei/tichet sau 1,10 euro/SMS

B. Autocare:

1 oră– 5 lei / tichet sau 1,10 euro/SMS
1 zi – 25 lei/tichet.

Pentru informaţii suplimentare S.C. Ecoserv Sig S.R.L. vă stă la dispoziţie începînd cu data de 1 noiembrie 2013 la biroul situat în Sighişoara, str. Hermann Oberth nr. 47/2, la telefon 0265.77.22.22  sau la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

............................................................................................................................................................................................................................................

ANUNȚ

Licitație publică cu strigare pentru închirierea lotului  nr. 3 situat în str. Târnavei, nr. 29 (Piaţa Agroalimentară), în vederea amenajării unei tarabe pentru comercializarea de produse industriale

S.C. ECOSERV SIG S.R.L. cu sediul în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, jud. Mureş reprezentată prin director Maior Gheorghe, în calitate de administrator al P-ţei Agroalimentare,
Organizează în data de 05.11.2013, ora 12.00 licitaţie publică cu strigare pentru închirierea lotului nr. 3 în suprafață de 11,67 mp situat în Sighișoara, str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară.
Licitația va avea loc la sediul societăţii din Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, la aceasta putând participa persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale societăți comerciale și alte persoane juridice, române și străine care desfăşoară activităţi economice autorizate şi înregistrate potrivit legii.
Documentaţia: Caietul de sarcini şi Regulamentul de licitaţie se vor achiziţiona, de la sediul administratorului, respectiv Sighișoara, str. Corneşti, nr. 54, de la Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, între orele 08.00-14.00, contracost, o dată cu achitarea taxei de participare.
Documentele pentru licitaţia publică sunt cuprinse în Regulamentul de licitaţie şi se primesc la sediul societăţii, într-un exemplar, până la data de 04.11.2013, ora 14.00, dată până la care ofertanţii se pot înscrie.
Durata închirierii va fi de 1 an, cu posibilitate de prelungire.
Preţul de începere al licitaţiei este de 10,00 lei/mp/lună, fără TVA.
În caz de neadjudecare licitaţia se repetă în data de 12.11.2013, ora 12.00, iar documentele de participare la licitaţie se primesc până la data de 11.11.2013, ora 14.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii, Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, sau la numărul de telefon 0265771254.

............................................................................................................................................................................

ANUNȚ
privind atribuirea de locuri parcare de reședință vacante - str. Mitropolit Andrei Şaguna şi str. Gării


În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de reşedinţă aflate pe raza Municipiului Sighişoara aprobat prin HCL Sighişoara nr. 82/25.10.2012, așa cum a fost modificat și completat prin H.C.L. Sighișoara nr. 94/27.06.2013, se organizează la sediul societăţii, începând cu data de 11.11.2013, sesiune de atribuire a locurilor de parcare de reședință VACANTE situate pe str. Mitropilit Andrei Şaguna şi str. Gării, conform graficului.
În vederea participării la procedura de atribuire/licitație, solicitanții vor depune până la data de 01.11.2003 la sediul societăţii din Sighişoara, str. Cornești, nr. 54, la Compartimentul Pregătire, Urmarire Producție, de luni până vineri, între orele 08.00 şi 14.00, cererea pentru repartizarea unui loc de parcare, însoțită de următoarele documente:
-actul de identitate al solicitantului/certificat de înregistrare la ORC sau documente privind dreptul de folosință al imobilului, după caz;
-certificatul de înmatriculare al autovehiculului deţinut în proprietate sau folosinţă;
-documente privind dreptul de folosinţă/utilizare a autovehiculului: contract de leasing, act donaţie, act moştenire, contract de comodat, s.a., după caz;
-certificat de încadrare într-o grupă de handicap grav sau accentuat sau dovada calității de reprezentant legal/asistent personal al persoanei cu handicap, dacă este cazul;
-declaraţie pe propria răspundere că nu are posibilităţi de parcare pentru autoturismul pentru care solicita atribuirea unui loc în parcarea publică de reședință.
-alte documente, după caz;
Planul de situație al parcarilor de reședință  - str. Mitropolit Andrei Şaguna şi str. Gării.

............................................................................................................................................................................................................................................

ANUNȚ
privind atribuirea de locuri parcare de reședință în Municipiul Sighișoara

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de reşedinţă aflate pe raza Municipiului Sighişoara aprobat prin HCL Sighişoara nr. 82/25.10.2012, așa cum a fost modificat și completat prin H.C.L. Sighișoara nr. 94/27.06.2013, se organizează în data de 04.10.2013 sesiunea de atribuire a locurilor de parcare de reședință în Cetatea Sighișoara.
În vederea participării la procedura de atribuire/licitație, solicitanții vor depune până la data de 20.09.2013 la sediul societăţii situat în Sighişoara, str. Cornești, nr. 54, la Compartimentul Pregătire, Urmarire Producție, de luni până vineri, între orele 08.00 şi 14.00, cererea pentru repartizarea unui loc de parcare, însoțită de următoarele documente:
-actul de identitate al solicitantului/certificat de înregistrare la ORC sau documente privind dreptul de folosință al imobilului, după caz;
-certificatul de înmatriculare al autovehiculului deţinut în proprietate sau folosinţă;
-documente privind dreptul de folosinţă/utilizare a autovehiculului: contract de leasing, act donaţie, act moştenire, contract de comodat, s.a., după caz;
-certificat de încadrare într-o grupă de handicap grav sau accentuat sau dovada calității de reprezentant legal/asistent personal al persoanei cu handicap, dacă este cazul;
-declaraţie pe propria răspundere că nu are posibilităţi de parcare pentru autoturismul pentru care solicita atribuirea unui loc în parcarea publică de reședință.
-alte documente, după caz;
Planul de situație al parcarilor de reședință - Cetate, Regulamentul de organizare și funcționare a parcărilor publice de reședință, formularul Cerere pentru repartizarea unui loc de parcare în parcarea de reședință și eliberarea unui abonament parcare de reședință se găsesc pe site-ul www.ecoservsig.ro, în secțiunea Parcări publice de reședință.
*Atribuirea locurilor de parcare se va realiza la sediul societatii în data de 04.10.2013, ora 11:00.
............................................................................................................................................................................................................................................

S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

aduce la cunostința publicului ineresat reluarea organizării, în data de 11.09.2013, ora 12.00, a licitației publice cu strigare pentru închirierea loturilor  nr. 3 și 6, situate în str. Târnavei, nr. 29 (Piaţa Agroalimentară), în vederea amenajării de tarabe pentru comercializarea de produse industriale

S.C. ECOSERV SIG S.R.L. cu sediul în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, jud. Mureş reprezentată prin director Maior Gheorghe, în calitate de administrator al P-ţei Agroalimentare,
Organizează în data de 11.09.2013, ora 12.00 licitaţie publică cu strigare pentru închirierea loturilor  3 si 6  în suprafață de 11,67 mp fiecare situate în Sighișoara, str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară.
Licitația va avea loc la sediul societăţii din Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, la aceasta putând participa persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale societăți comerciale și alte persoane juridice, române și străine care desfasoara activitati economice autorizate si inregistrate potrivit legii.
Documentaţia: Caietul de sarcini şi Regulamentul de licitaţie se vor achiziţiona, de la sediul administratorului, respectiv Sighișoara, str. Corneşti, nr. 54, de la Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, de luni pana vineri între orele 08.00-14.00, contracost, o dată cu achitarea taxei de participare.
Documentele pentru licitaţia publică sunt cuprinse în Regulamentul de licitaţie şi se primesc la sediul societăţii, într-un exemplar, până la data de 10.09.2013, ora 14.00, dată până la care ofertanţii se pot înscrie.
Durata închirierii va fi de 1 an, cu posibilitate de prelungire.
Preţul de începere al licitaţiei este de 10,00 lei/mp/lună, fără TVA.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii, Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, sau la numărul de telefon 0265771254.


............................................................................................................................................................................................................................................

ANUNŢ
Licitaţie publică cu strigare pentru închirierea loturilor  nr. 3 şi 6, situate în str. Târnavei, nr. 29 (Piaţa Agroalimentară), în vederea amenajării de tarabe pentru comercializarea de produse industriale


S.C. ECOSERV SIG S.R.L. cu sediul în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, jud. Mureş reprezentată prin director Maior Gheorghe, în calitate de administrator al Pieţei Agroalimentare,
organizează în data de 04.09.2013,  ora 12.00 licitaţie publică cu strigare pentru închirierea loturilor 3 şi 6 – în suprafață de 11,67 mp fiecare situate în Sighişoara, str. Târnavei, nr. 29 – Piaţa Agroalimentară.
Licitaţia va avea loc la sediul societăţii din Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, la aceasta putând participa persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale societăţi comerciale şi alte persoane juridice, române şi străine care desfăşoară activităţi economice autorizate şi înregistrate potrivit legii.
Documentaţia: Caietul de sarcini şi Regulamentul de licitaţie se vor achiziţiona, de la sediul administratorului, respectiv Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, de la Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, între orele 08.00-14.00, contracost, o dată cu achitarea taxei de participare.
Documentele pentru licitaţia publică sunt cuprinse în Regulamentul de licitaţie şi se primesc la sediul societăţii, într-un exemplar, până la data de 03.09.2013, ora 14.00, dată până la care ofertanţii se pot înscrie.
Durata închirierii va fi de 1 an, cu posibilitate de prelungire.
Preţul de începere al licitaţiei este de 10,00 lei/mp/lună, fără T.V.A.
În caz de neadjudecare, licitaţia se repetă în data de 11.09.2013, ora 12.00, iar documentele de participare la licitaţie se primesc până la data de 10.09.2013, ora 14.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii, Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, sau la numărul de telefon 0265771254.
...............................................................................................................................................................................................................................................

ANUNȚ
privind atribuirea de locuri parcare de reședință în municipiul Sighișoara

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de reşedinţă aflate pe raza municipiului Sighişoara, aprobat prin H.C.L. Sighişoara nr. 82/25.10.2012, așa cum a fost modificat și completat prin H.C.L. Sighișoara nr. 94/27.06.2013, S.C. Ecoserv Sig S.R.L. anunţă publicul interesat că, începand cu data de 16.09.2013, organizează la sediul societăţii din Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54 sesiunea de atribuire a locurilor parcare de reședință rămase disponibile în Cartierul Târnava II, conform graficului.
În vederea participării la procedura de atribuire/licitație, solicitanții vor depune până la data de 5.09.2013 la sediul S.C. ECOSERV SIG S.R.L., la Compartimentul Pregătire, Urmarire Producție, de Luni până Vineri, între orele 08.00 şi 14.00, cererea pentru repartizarea unui loc de parcare, însoțită de următoarele documente:
-    actul de identitate al solicitantului/certificat de înregistrare la ORC sau documente privind dreptul de folosință al imobilului, după caz;
-    certificatul de înmatriculare al autovehiculului deţinut în proprietate sau folosinţă;
-    documente privind dreptul de folosinţă/utilizare a autovehiculului: contract de leasing, act donaţie, act moştenire, contract de comodat, s.a., după caz;
-    certificat de încadrare într-o grupă de handicap grav sau accentuat sau dovada calității de reprezentant legal/asistent personal al persoanei cu handicap, dacă este cazul;
-    declaraţie pe propria răspundere că nu are posibilităţi de parcare (garaj/alte asemenea) pentru autoturismul pentru care solicita atribuirea unui loc în parcarea publică de reședință.
-    alte documente, după caz;
Planurile de situație ale parcărilor de reședință, Regulamentul de organizare și funcționare a parcărilor publice de reședință precum şi Cererea tip pentru repartizarea unui loc de parcare în parcarea de reședință și eliberarea unui abonament parcare de reședință se găsesc la  secțiunea Parcări publice de reședință/Atribuire loc de parcare de reşedinţă.
...............................................................................................................................................................

ANUNȚ
privind atribuirea de locuri parcare de reședință în municipiul Sighișoara

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de reşedinţă aflate pe raza municipiului Sighişoara, aprobat prin H.C.L. Sighişoara nr. 82/25.10.2012, așa cum a fost modificat și completat prin H.C.L. Sighișoara nr. 94/27.06.2013 începand cu data de 22.07.2013  se organizează sesiunea de atribuire a locurilor parcare de reședință, conform graficului.
În vederea participării la procedura de atribuire/licitație, solicitanții vor depune până la data de 15.07.2013 la sediul S.C. ECOSERV SIG S.R.L., situată în str. Cornești, nr. 54 la Compartimentul Pregătire, Urmarire Producție, de Luni până Vineri, între orele 08.00-14.00, cererea pentru repartizarea unui loc de parcare, însoțită de următoarele documente:
-    actul de identitate al solicitantului/certificat de înregistrare la ORC sau documente privind dreptul de folosință al imobilului, după caz;
-    certificatul de înmatriculare al autovehiculului deţinut în proprietate sau folosinţă;
-    documente privind dreptul de folosinţă/utilizare a autovehiculului: contract de leasing, act donaţie, act moştenire, contract de comodat, s.a., după caz;
-    certificat de încadrare într-o grupă de handicap grav sau accentuat sau dovada calității de reprezentant legal/asistent personal al persoanei cu handicap, dacă este cazul;
-    declaraţie pe propria răspundere că nu are posibilităţi de parcare (garaj/alte asemenea) pentru autoturismul pentru care solicita atribuirea unui loc în parcarea publică de reședință.
-    alte documente, după caz;
Planurile de situație ale parcărilor de reședință, listele zonate cu locurile de parcare disponibile, Regulamentul de organizare și funcționare a parcărilor publice de reședință precum şi Cererea pentru repartizarea unui loc de parcare în parcarea de reședință și eliberarea unui abonament parcare de reședință se găsesc la  secțiunea Parcări publice de reședință/Atribuire loc de parcare de reşedinţă.
*Solicitanții care au depus la Primăria municipiului Sighișoara/S.C. Ecoserv Sig S.R.L. cereri pentru atribuirea unui loc de parcare și au primit confirmarea că îndeplinesc condițiile pentru atribuire, nu sunt nevoiți să înainteze o nouă solicitare la S.C. Ecoserv Sig S.R.L., (în cazul în care nu au intervenit modificări în ceea ce privește situația declarată la acel moment), fiind rugati doar a confirma strada și zona pentru care solicită locul de parcare, conform planului de situație al parcărilor publice de reședință care se găsește la  secțiunea Parcări publice de reședință./Atribuire loc de parcare de reşedinţă.

.................................................................................................................................................................................................................................

S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

aduce la cunostința publicului reluarea organizării, în data de 08.05.2013, ora 10.00, a licitației publice cu strigare pentru închirierea loturilor  nr. 7 și 8, situate în str. Târnavei, nr. 29 (Piaţa Agroalimentară), în vederea amenajării de spaţii (chioscuri) pentru comercializarea de produse industriale


S.C. ECOSERV SIG S.R.L. cu sediul în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, jud. Mureş reprezentată prin director Maior Gheorghe, în calitate de administrator al P-ţei Agroalimentare,
Organizează în data de 08.05.2013 ora 10.00 licitaţie publică cu strigare pentru închirierea loturilor  7 – in suprafață de 12 mp și  8 – în suprafață de 15 mp situate în Sighișoara, str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară.
Licitația va avea loc la sediul societăţii din Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, la aceasta putând participa persoane fizice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale societăți comerciale și alte persoane juridice, române și străine.
Documentaţia: Caietul de sarcini şi Regulamentul de licitaţie se vor achiziţiona, de la sediul administratorului, respectiv Sighișoara, str. Corneşti, nr. 54, de la Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, între orele 08.00-14.00, contracost, o dată cu achitarea taxei de participare.
Doumentele pentru licitaţia publică sunt cuprinse în Regulamentul de licitaţie şi se primesc la sediul societăţii, într-un exemplar, până la data de 07.05.2013, ora 14.00, dată până la care ofertanţii se pot înscrie.
Durata închirierii va fi de 1 an, cu posibilitate de prelungire.
Preţul de începere al licitaţiei este de 10,00 lei/mp/lună, fără TVA.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii, Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, sau la numărul de telefon 0265771254.
  ......................................................................................................................................................................................................................................

ANUNȚ
Licitație publică cu strigare pentru închirierea loturilor  nr. 7 , 8 și 9, situate în str. Târnavei, nr. 29 (Piaţa Agroalimentară), în vederea amenajării de spaţii (chioscuri) pentru comercializarea de produse industriale

S.C. ECOSERV SIG S.R.L. cu sediul în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, jud. Mureş reprezentată prin director Maior Gheorghe, în calitate de administrator al P-ţei Agroalimentare,
Organizează în data de 30.04.2013 ora 10.00 licitaţie publică cu strigare pentru închirierea loturilor  7 – in suprafață de 12 mp,  8 – în suprafață de 15 mp, 9 – in suprafata de 50 mp situate în Sighișoara, str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară.
Licitația va avea loc la sediul societăţii din Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, la aceasta putând participa persoane fizice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale societăți comerciale și alte persoane juridice, române și străine.
Documentaţia: Caietul de sarcini şi Regulamentul de licitaţie se vor achiziţiona, de la sediul administratorului, respectiv Sighișoara, str. Corneşti, nr. 54, de la Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, între orele 08.00-14.00, contracost, o dată cu achitarea taxei de participare.
Documentele pentru licitaţia publică sunt cuprinse în Regulamentul de licitaţie şi se primesc la sediul societăţii, într-un exemplar, până la data de 29.04.2013, ora 14.00, dată până la care ofertanţii se pot înscrie.
Durata închirierii va fi de 1 an, cu posibilitate de prelungire.
Preţul de începere al licitaţiei este de 10,00 lei/mp/lună, fără TVA.
În caz de neadjudecare licitaţia se repetă în data de 08.05.2013, ora 10.00, iar documentele de participare la licitaţie se primesc până la data de 07.05.2013, ora 14.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii, Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, sau la numărul de telefon 0265771254.
......................................................................................................................................................................................................................................

ANUNŢ
În atenţia producătorilor agricoli

S.C. ECOSERV SIG S.R.L., în calitate de administrator al Pieţei Agroalimentare Sighişoara,

INVITĂ

producătorii agricoli să-şi comercializeze în anul 2013 produsele realizate în fermele sau gospodăriile proprii în Piaţa Agroalimentară din municipiul Sighişoara.
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Pieţei Agroalimentare şi tarifele practicate pot fi consultate pe website-ul www.ecoservsig.ro la sectiunea Piata Agroalimentara, respectiv Tarife . Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0265.77.54.44.

                                                                                            ......................................................................................................................................................................................................................................

 

Anunţul cu condiţiile şi criteriile de selecţie prealabilă pentru membrii Consiliului de Administraţie la S.C. Ecoserv SIG S.R.L.

Consiliul Local Sighişoara

ANUNŢĂ

          Organizarea selecţiei prealabile pentru un membru în cadrul Consiliului de Administraţie la S.C. Ecoserv SIG S.R.L., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, în data de 25.04.2013, ora 10:00.
Posturi în selectie: 1 post de administrator, pentru o categorie:
B.    1 post administrator, cu studii economice şi experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar, poate fii din rândul autorităţii tutelare sau al altor instituţii publice.

Anunţul poate fi consultat aici.

......................................................................................................................................................................................................................................
S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

aduce la cunostință publică reluarea organizării, în data de 27.03.2013, ora 10.00, a licitației publice cu strigare pentru închirierea unui spațiu cu destinația de Magazin de comercializare a peștelui și a produselor din pește în suprafață de 40,59 mp, situat în Sighișoara, str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară.

S.C. ECOSERV SIG S.R.L. cu sediul în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, jud. Mureş reprezentată prin director Maior Gheorghe, în calitate de administrator al P-ţei Agroalimentare,

Organizează în data de 27.03.2013 ora 10.00 licitaţie publică cu strigare pentru închirierea unui spatiu cu destinatia de magazin de comercializare a peștelui și a produselor din pește, compus din 2 (doua) incăperi, în suprafață de 40,59 mp, situat în Sighișoara, str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară.

Licitația va avea loc la sediul societăţii din Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, la aceasta putând participa persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, societati comerciale si alte persoane juridice, romane si straine, inregistrate ca atare potrivit legii, care desfasoara activitate de comercializare a pestelui si a produselor din peste.

Documentaţia: Caietul de sarcini şi Regulamentul de licitaţie se vor achiziţiona de la sediul administratorului, respectiv Sighișoara, str. Corneşti, nr. 54, de la Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, intre orele 08.00-14.00, contracost.

Documentele pentru licitaţia publică sunt cuprinse în Regulamentul de licitaţie şi se primesc la sediul societăţii, intr-un exemplar, până la data 26.03.2013, ora 10.00, data până la care ofertanţii se pot înscrie.

Durata închirierii va fi de 1 an, cu posibilitate de prelungire.

Preţul de începere al licitaţiei este de 182,65 lei//lună, fara TVA.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii, Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, sau la numărul de telefon 0265771254.

............................................................................................................................................................................................................................................

ANUNŢ

Licitație publică cu strigare pentru închirierea unui spațiu cu destinația de Magazin de comercializare a peștelui și a produselor din pește în suprafață de 40,59 mp, situat în Sighișoara, str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară

 

S.C. ECOSERV SIG S.R.L. cu sediul în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, jud. Mureş reprezentată prin director Maior Gheorghe, în calitate de administrator al P-ţei Agroalimentare,

Organizează în data de 20.03.2013, ora 10.00 licitaţie publică cu strigare pentru închirierea unui spatiu cu destinatia de magazin de comercializare a peștelui și a produselor din pește, compus din 2 (două) încăperi, în suprafață de 40,59 mp, situat în Sighișoara, str. Târnavei, nr. 29 – Piața Agroalimentară.

Licitația va avea loc la sediul societăţii din Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, la aceasta putând participa persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăţi comerciale şi alte persoane juridice, române şi străine, înregistrate ca atare potrivit legii, care desfăşoara activitatea de comercializare a peştelui şi a produselor din peşte.

Documentaţia: Caietul de sarcini şi Regulamentul de licitaţie se vor achiziţiona, de la sediul administratorului situat în Sighișoara, str. Corneşti, nr. 54, Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, începând cu data de 04.03.2013, între orele 08.00-14.00, contracost, o data cu achitarea taxei de participare.

Documentele pentru licitaţia publică sunt cuprinse în Regulamentul de licitaţie şi se primesc la sediul societăţii, într-un exemplar, până la data 19.03.2013, ora 10.00, data până la care ofertanţii se pot înscrie.

Durata închirierii va fi de 1 an, cu posibilitate de prelungire.

Preţul de începere al licitaţiei este de 182,65 lei//lună, fără T.V.A.

În caz de neadjudecare, licitaţia se repetă în data de 27.03.2013, ora 10.00, iar documentele de participare la licitaţie se primesc până la data de 26.03.2013, ora 10.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii, Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, sau la numărul de telefon 0265.77.12.54.

 

..............................................................................................................................................................................................................................................

S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

  aduce la cunoştinţa beneficiarilor locurilor de parcare  publice de reşedinţa ca termenul pentru reînnoirea abonamentului de parcare pentru anul 2013 a fost prelungit până la data de 28.02.2013.

Locurile de parcare pentru care nu se va achita tariful aferent anului 2013 până la data de 28.02.2013, vor fi declarate disponibile. Tariful pentru un loc în parcarea de reședință este de 124 lei/an şi se achită la sediul societății din: str. Cornești nr. 54.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

face cunoscut cetăţenilor faptul că execută la preţ avantajos lucrări de tăiere în uscat (specifice sezonului rece) a pomilor fructiferi şi tratamente fitosanitare preventive în timpul repausului vegetativ la pomi şi arbuşti fructiferi precum şi la arbori şi arbuşti ornamentali.

Persoanele interesate pot obţine informaţii suplimentare la numărul de telefon 0265.77.98.55 sau la sediul societăţii din Sighişoara, str. Corneşti nr. 54.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

invită beneficiarii locurilor de parcare din parcările publice de reședință aflate pe raza municipiului Sighișoara la sediul societății din str. Cornești nr. 54  în vederea reînnoirii abonamentelor pentru anul 2013 până la data de 31 ianuarie a.c. sub sancțiunea pierderii locului de parcare.

Tariful pentru un loc în parcarea de reședință este de 124 lei/an.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anunţul cu condiţiile şi criteriile de selecţie prealabilă pentru membrii Consiliului de Administraţie la S.C. Ecoserv SIG S.R.L.

Consiliul Local Sighişoara

ANUNŢĂ


       Organizarea selecţiei prealabile a membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Ecoserv SIG S.R.L., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, în data de 28.11.2012, ora 10:00.
       Posturi în selectie: 5 posturi de administrator, în trei categorii:
A.    1 post administrator, poate fii din rândul autoritatii tutelare sau al altor instituţii publice;
B.   1 post administrator, cu studii economice şi experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar, poate fii din rândul autorităţii tutelare sau al altor instituţii publice;
C.    3 posturi administrator, din afara autorităţii tutelare sau al altor instituţii publice.

Anunţul poate fi consultat aici.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNŢ
LICITAŢIE ÎNCHIRIERE BUNURI


        S.C. ECOSERV SIG S.R.L. cu sediul în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, jud. Mureş reprezentată prin director Maior Gheorghe, în calitate de administrator al P-ţei Agroalimentare,
       Organizează în data de 20.11.2012 ora 10.00 licitaţie publică cu strigare privind închirierea loturilor  nr. 3 si 6, terenuri în suprafaţă de 11,67 mp fiecare, situate în str. Târnavei, nr. 29 (Piaţa Agroalimentară), în vederea amenajării de spaţii (tarabe) pentru comercializarea de produse industriale.
      Durata închirierii va fi până la data începerii lucrărilor de sistematizare a Pieţei Agroalimentare, dar nu mai mult de 1 (un) an de la data încheierii contractului. Preţul de începere al licitaţiei este de 116,70 lei/lună.
       Documentaţia: Caietul de sarcini şi Regulamentul de licitaţie se vor achiziţiona de la sediul administratorului, respectiv str. Corneşti, nr. 54, de la Serviciul Juridic, Achiziţii Publice.
        Documentele pentru licitaţia publică sunt cuprinse în Regulamentul de licitaţie şi se primesc la sediul societăţii până la data 16.11.2012, ora 12.00, data până la care ofertanţii se pot înscrie.
         Locul susţinerii licitaţiei este la sediul societăţii din Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54 - în data de 20.11.2012, ora 10.00.
       În caz de neadjudecare licitaţia se repetă în data de 27.11.2012, ora 10.00, iar documentele de participare la licitaţie se primesc până la data de 26.11.2012, ora 10.00.
        Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii, Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, sau la numărul de telefon 0265/771254.