Anunturi

 

S.C. ECOSERV SIG S.R.L. cu sediul social în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54 oferă spre ocupare un post de Agent de Pază

           Cerinţele candidatului:

- calificare in domeniu.

 Candidaţii interesaţi pot trimite până la data de 06.09.2017 un Curriculum vitae însoţit de scrisoare de intenţie la punctul de lucru de pe str. Libertatii nr. 14, et. II, la nr. de fax 0265/779068 sau la următoarea adresă de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Obiectivele postului:

A.     Verificarea respectării regulamentelor de organizare şi funcţionare a parcărilor publice administrate de societate

B.     Sesizarea organelor competente în caz de nerespectare a prevederilor regulamentelor de organizare şi funcţionare a parcărilor publice administrate de societate

Consilierea clienţilor în ceeea ce priveşte plata parcărilor publice cu plată prin intermediul aparatelor automate de parcare şi prin intermediul SMS-lor

.........................................................................................................................................................................

Invitatie pentru Achizitionarea următoarei lucrări

Lucrări de asfaltare mecanică 5000 mp în Municipiul Sighişoara, respectiv pe str. Corneşti (sens urcare-sens coborâre) până la sensul giratoriu, str. Consiliul Europei (2 benzi pe sens pe direcţia Sighisoara-Brasov şi 2 benzi pe sens pe direcţia Braşov-Sighişoara [Semafor 1]) şi pe str. Mihai Viteazu (2 benzi pe sens pe direcţia Sighisoara-Brasov şi 2 benzi pe sens pe direcţia Braşov-Sighişoara[Semafor 2]).  

Anunt publicitate Seap-Aici

Documentatie Atribuire-Aici

Formulare-Aici

 

 

 

.........................................................................................................................................................................

 

 

S.C. ECOSERV SIG S.R.L. cu sediul social în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54 oferă spre ocupare un post de ELECTRICIAN    si un  post de INSTALATOR.

           Cerinţele candidatului:

- calificare in domeniu.

-sa probeze o vechime de cel putin 3 ani in domeniu.

 Candidaţii interesaţi pot trimite până la data de 18.08.2017 un Curriculum vitae însoţit de scrisoare de intenţie la punctul de lucru de pe str. Libertatii nr. 14, et. II, la nr. de fax 0265/779068 sau la următoarea adresă de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Atribuţiile postului de instalator sunt:

-  Executa lucrarile primite zilnic de la seful sectiei urmarind calitatea si incadrarea in termen

-  Pregăteşte operaţiile de montaj a instalaţiilor de canalizare

-  Identifică şi amenajează traseele conductelor de canalizare

-  Montează reţelele de canalizare interioară

-  Amenajează locul de montaj şi montează obiectele sanitare

-  Verifică şi probează montajul executat

-  Execută sistemele exterioare de alimentare cu apă

-  Execută instalaţii de ridicare a presiunii apei

-  Montează instalaţii interioare de apă

-  Montează utilajele utilizate în instalaţiile sanitare

-  Remediază defecţiunile apărute la instalaţiile sanitare

-  Aplică procedurile de calitate

-  Participă la discuţii de grup în vederea obţinerii soluţiilor optime

 

Atribuţiile Postului de Electrician sunt:

- identifica instalatia sau partea din instalatie in care urmeaza a se lucra,

- verifica lipsa tensiunii si legarea imediata a instalatiei sau a partii de instalatie la pamant si in scurtcircuit,

- delimiteaza corespunzator conform N.G.P.M. zona de lucru,

- se asigura impotriva accidentelor de natura neelectrica care ar putea surveni pe parcursul executarii lucrarii,

- verifica integritatea izolatiei,

- verifica instalatiile de protectie prin legare la nul si/sau legare la pamant,

- verifica echipamentul de protectia muncii,

- executa legaturile la pamant si in scurtcircuit in zona de lucru,

- autorizeaza accesul de lucru cu foc deschis daca lucrarea o impune,

- in caz de accident de munca informeaza șeful de secție despre eveniment,

- are grija la folosirea aparatelor electrice portabile sau fixe sa se conecteze la instalatia de legare la pamant,

 

.........................................................................................................................................................................

            S.C. ECOSERV SIG S.R.L. cu sediul social în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Mureş cu nr. J26/718/2011, CUI RO28696329, având cont curent nr. RO86RZBR0000060014809581, deschis la Raiffeisen Bank, telefon 0265771254, reprezentată prin director Moldovan Radu, oferă spre ocupare un post de ECONOMIST.

           Cerinţele candidatului:

-studii economice (diplomă de licenţă)

-sa probeze o vechime de cel putin 2 ani in domeniu, cuprinzand toate aspectele activitatii financiar-contabile;

-sa posede cunostinte temeinice in ceea ce priveste sistemul organizatoric si financiar-contabil;

-sa posede cunostinte solide in ceea ce priveste legislatia in vigoare privind domeniul financiar-contabil;

-sa probeze o buna cunoastere a conducerii contabilitatii computerizate

            

Responsabilităţi şi Sarcini:

 

  1. Urmareste respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului;
  2.  Intocmirea salariilor pe baza pontajelor primite de la serviciul  Resurse-umane
  3. Efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi în numerar prin casierie;
  4. Efectuarea  plăţilor catre bugetul de stat pentru impozitele si taxele societatii şi către furnizorii interni prin electronic banking;
  5. Efectuează operaţiuni contabile privind veniturile şi cheltuielile societăţii;
  6. Respectarea regulamentului privind operatiunile de casa si incadrarea in plafonul stabilit de lege;

Candidaţii interesaţi pot trimite până la data de 26.07.2017 un Curriculum vitae însoţit de scrisoare de intenţie la punctul de lucru de pe str. Libertatii nr. 14, et. II, sau la nr. de fax 0265/779068 sau la următoarea adresă de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

            Numai candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la un interviu, a cărui dată va fi stabilită de comun acord cu aceştia. Toate candidaturile vor fi analizate cu obiectivitate şi în deplină confidenţialitate.

Nu vor fi luate în considerare candidaturile care nu vor îndeplini condiţiile minimale solicitate în specificaţiile postului.Compania îşi rezervă dreptul de a testa competenţle declarate de către candidaţi.

..........................................................................................................................................................................

ANUNŢ I

Anunţul cu condiţiile şi criteriile de selecţie prealabilă pentru membrii Consiliului de Administraţie la S.C. Ecoserv SIG S.R.L.

Consiliul Local Sighişoara

ANUNŢĂ


       Organizarea selecţiei prealabile a membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Ecoserv SIG S.R.L., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, în data de 28.11.2012, ora 10:00.
       Posturi în selectie: 5 posturi de administrator, în trei categorii:
A.    1 post administrator, poate fii din rândul autoritatii tutelare sau al altor instituţii publice;
B.   1 post administrator, cu studii economice şi experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar, poate fii din rândul autorităţii tutelare sau al altor instituţii publice;
C.    3 posturi administrator, din afara autorităţii tutelare sau al altor instituţii publice.

Anunţul poate fi consultat aici.

 

ANUNŢ II

ANUNŢ  PUBLICITAR
LICITAŢIE ÎNCHIRIERE BUNURI


        S.C. ECOSERV SIG S.R.L. cu sediul în Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54, jud. Mureş reprezentată prin director Maior Gheorghe, în calitate de administrator al P-ţei Agroalimentare,
       Organizează în data de 20.11.2012 ora 10.00 licitaţie publică cu strigare privind închirierea loturilor  nr. 3 si 6, terenuri în suprafaţă de 11,67 mp fiecare, situate în str. Târnavei, nr. 29 (Piaţa Agroalimentară), în vederea amenajării de spaţii (tarabe) pentru comercializarea de produse industriale.
      Durata închirierii va fi până la data începerii lucrărilor de sistematizare a Pieţei Agroalimentare, dar nu mai mult de 1 (un) an de la data încheierii contractului. Preţul de începere al licitaţiei este de 116,70 lei/lună.
       Documentaţia: Caietul de sarcini şi Regulamentul de licitaţie se vor achiziţiona de la sediul administratorului, respectiv str. Corneşti, nr. 54, de la Serviciul Juridic, Achiziţii Publice.
        Documentele pentru licitaţia publică sunt cuprinse în Regulamentul de licitaţie şi se primesc la sediul societăţii până la data 16.11.2012, ora 12.00, data până la care ofertanţii se pot înscrie.
         Locul susţinerii licitaţiei este la sediul societăţii din Sighişoara, str. Corneşti, nr. 54 - în data de 20.11.2012, ora 10.00.
       În caz de neadjudecare licitaţia se repetă în data de 27.11.2012, ora 10.00, iar documentele de participare la licitaţie se primesc până la data de 26.11.2012, ora 10.00.
        Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii, Serviciul Juridic, Achiziţii Publice, sau la numărul de telefon 0265/771254.