0265 771 254 ecoservsig@yahoo.com
.
   
.

GDPR - Protectia datelor cu caracter personal       Societatea S.C. ECOSERV SIG.S.R.L. cu sediul social  în municipiul Sighișoara, strada Cornești nr 54 cod poștal 545400, județ Mureș, telefon 0265771254, e-mail ecoservsig@yahoo.ro, website www.ecoservsig.ro înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe langă Tribunalul Bucuresti sub nr. J26/718/2011, cod fiscal RO28696329 si cont IBAN: RO86RZBR0000060014809581 deschis la Raiffeisen Bank, reprezentată legal de Maior Gheorghe – Director General.

       S.C ECOSERV SIG.SRL prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu legislația națională (Legea nr. 67/2001, privind „Protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date”, Legea 190/2018 privind “măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date”) și europeană (Regulamentul 679/2016 privind „Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date”), ale persoanelor fizice, primite direct de la acestea sau indirect, inclusiv din surse disponibile public, de la organisme/autorități/instituții publice sau de interes public, (entități cu atribuții în domeniul ocupării forței de muncă și al securității și protecției sociale, evidența populatiei – cazierul judiciar) sau furnizori de servicii legate de medicina preventivă sau a muncii, de evaluarea capacității de muncă, de asistență medicală sau socială, etc.

       Datele cu caracter personal reprezintă orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă: numele si prenumele, numele si prenumele membrilor de familie, sexul, data și locul nasterii, cetățenia, semnătura, date din actele de stare civilă, date din permisul de conducere/certificatul de înmatriculare, numărul asigurării sociale/asigurării de sănătate, telefon/fax, adresă (domiciliul/reședința), e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională-diplome-studii, situație familială, situație economică și financiară, salariul, date bancare, imagine, voce, carduri de acces/pontaj, date de geolocalizare/date de trafic, adresa IP, identificatori cookie, codul numeric personal (CNP), seria și numărul actului de identitate/pașaportului,date privind sănătatea, date referitoare la săvârșirea de infractiuni, condamnări penale/măsuri de siguranță, referitoare la sancțiuni disciplinare, contravenționale, date privind cazierul judiciar, etc.

       Pentru orice întrebări sau nelămuriri legate de informațiile de mai sus, precum și pentru solicitări privind procesarea în anumite scopuri sau ștergerea datelor cu caracter personal, puteți contacta Responsabilul cu Protecția Datelor din cadrul societății, Avram Adrian – Vlad , la nr.de telefon 0265771254, email ecoservsig@yahoo.ro sau în mod direct la sediul societății S.C ECOSERV SIG.S.R.L.

       Persoana interesată, ale cărei date au fost colectate și constată o încălcare a unui drept sau a unui interes legitim, are dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (Bd. General Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, București, România, telefon : 031 805 92 11, e-mail anspdcp@dataprotection.ro), precum și dreptul de a introduce o cale de atac judiciară.  

Str. Cornesti, nr. 54
545400 Sighisoara, Mures
.